För att ta ett bra beslut bör man utforska många alternativ snabbt och enkelt innan beslutet tas. Inom designvärlden använder man sig av sketchning för att visualisera många olika alternativ snabbt. Danwei Tran forskar på hur man kan använda just sketchning som hjälpmedel för att fatta beslut i operativa sammanhang inom flygledning. Kom och inspireras av hennes erfarenheter och diskutera hur liknande koncept skulle kunna användas i din verksamhet!

För att skapa effektiva beslutsstöd, med hjälp av maskininlärning, så är människans roll central, både vid upplärning och användande. Martin från Sectra berättar hur de arbetar med gränssnittet mellan maskin och människa inom ramen för digital patologi.

Kom och diskutera hur ni skulle kunna använda de här koncepten i er verksamhet, vi bjuder på mingellunch!

Danwei Tran Luciana, doktorand, Linköpings universitet
Martin Svensson, industridoktorand, Sectra AB

Tid

11:00–13:00

Plats

Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping, VR-arenan

Arrangör

Visual Sweden