Siemens Energy ser att AR erbjuder stora möjligheter till effektivisering av deras verksamhet, t.ex. via intuitiv träning/instruktioner och förbättrad distanssupport både internt och externt. Bilden visar ett exempel på hur en operatör enkelt kan avläsa data från sensorer placerade på en gasturbin i produktion. Illustration : Fotograf Ristenstrand / Siemens Energy.

Inom ramen för ett nytt innovationsprojekt, Augmented Operator, samlas nu en grupp svenska forskare, industri- och teknikbolag för att utforska möjligheterna med nästa generation av förstärkt verklighet (AR). Med hjälp av den senaste molntekniken syftar projektet till att lösa problem som formulerats av industribolag, bl.a. Siemens Energy och Saab.

Transformationen mot Industri 4.0 sker med ökad hastighet då Covid-19 pandemin tvingat företagen att anamma digitala lösningar i snabbare takt. Industrin är dessutom sedan innan datadriven och värden skapas numera genom att fånga in, analysera och agera på stora mängder data.

Förstärkt verklighet, eller augmented reality (AR), ger stora möjligheter att skapa ett gränssnitt mellan så kallade digitala tvillingar och operatörer i verksamheten. Det kan handla om allt från montering, analys av testresultat till support och service. Tekniken används redan idag på många större företag men har ännu inte nått sin fulla potential bland annat på grund av begränsningar i hårdvaruprestanda.

– Vi ser framförallt möjligheter att snabbare träna nya montörer att bli självgående. Med AR kan montörerna ha med sig arbetsinstruktioner där arbetet ska göras vilket innebär lägre kognitiv belastning. säger Jesper Birberg, produktionsingenjör på Saab.

Vilka utmaningar har ni tidigare haft och vad hoppas ni att projektet kommer lösa? 

– En utmaning har varit hur noggrant detaljer har kunnat visas för montörerna vilket har gjort att vi tvekat kring att införa teknologin eftersom det kan finnas risk att göra fel pga. för låg upplösning. Vi hoppas på bättre noggrannhet nu när det är möjligt att göra beräkningarna på molnet och sedan strömma resultatet.

På Saab AB ser man stora möjligheter med att kunna träna nya montörer. Med AR kan montörerna ha med sig arbetsinstruktioner där arbetet ska göras vilket innebär lägre kognitiv belastning. Foto: Lasse Hejdeberg / Copyright Saab AB.

Siemens Energy, som också är part i projektet, ser att AR generellt erbjuder stora möjligheter till effektivisering av deras verksamhet, t.ex. via intuitiv träning/instruktioner och förbättrad distanssupport både internt och externt. Precis som Saab har Siemens Energy stött på utmaningar:

– AR har testats i piloter, men olika begränsningar i både hårdvara och mjukvaror har stoppat implementering, säger Michael Blomqvist, programchef inom produktionsdigitalisering på Siemens Energy. Förhoppningen är att vi inom ramen för detta projekt kan hitta rätt teknisk lösning och kunna realisera våra idéer.

Genom att använda mobila AR headset presenteras informationen för operatören när och där den behövs som mest. Bilden visar en operatör på Siemens Energy som avläser sensor data samtidigt som hon får guidning av en kollega på distans. Illustration: Fotograf Ristenstrand / Siemens Energy.

Den senaste utvecklingen inom molnteknik och snabba trådlösa nätverk som 5G gör att det nu är möjligt att göra alla tunga beräkningar på en server och interaktivt strömma innehåll till användaren. Detta betyder att prestanda inte längre är ett problem och möjligheterna för nya spännande applikationer är väldigt stora.

– Vi initierade detta projekt då vi ser stora möjligheter med både AR och strömmad interaktiv 3D-visualisering. Genom att utgå från industriföretagens problem så säkerställer vi att det finns en marknad för resultatet, säger Thomas Rydell en av grundarna av visualiseringsföretaget Interspectral.  

Hos Saab och Siemens Energy finns flera anledningar till att man valt att delta i samverkansprojektet Augmented Operator. 

– Detta är en möjlighet att samverka med andra högteknologiska företag i regionen och på så vis både bidra och ta del i detta starka utvecklingskluster, säger Jesper Birberg.

Michael Blomqvist på Siemens Energy är inne på samma sak:

Företagen i projektet erbjuder en bred och hög kunskap inom visualisering där vi ser stora möjligheter att bidra till vidare utveckling av både produkter och kompetens inom regionen.

Inom ramen för ett nytt innovationsprojekt, Augmented Operator, samlas nu en grupp svenska forskare, industri- och teknikbolag för att utforska möjligheterna med nästa generation av förstärkt verklighet (AR). Foto: Fotograf Ristenstrand

Att Augmented Operator startas just nu beror på flera anledningar. Dels är AR under ständig utveckling och 2021 spås bli ett viktigt år för tekniken. Pandemin har också inneburit att verksamheter helt eller delvis tvingats stänga ned vilket skapar stort utrymme för innovation, forskning och utveckling. 

Förutom att skapa nya sätt att arbeta inom den tillverkande industrin finns förhoppningen om att projektet kan leda till nya produkter och tjänster inom AR och visualisering.

– Att projektet sker just i Östergötland är spännande och ett kvitto på den världsledande kompetens som finns här, säger Felicia Lai Jakobsson, processledare på Visual Sweden. Genom att vi samlas och arbetar i ett konsortium kan vi höja kunskapsnivån och erfarenhetsutbytet signifikant, jämfört med mindre enskilda projekt. Det kommer bidra till att tekniken snabbare kan tillämpas. Vi hoppas att fler blir inspirerade! 

Projektet drivs inom innovationsinitiativet Visual Sweden och är initierat samt leds av företaget Interspectral. Deltagare är Combitech, Image Systems,  Linköpings universitet, Saab, Siemens Energy, Vobling och Voysys. Projektet stöttas även av teknikbolag som NVIDIA och Ericsson

#augmentedoperator

More information in English.