Vilken nytta kan medicinska digitala tvillingar göra för sjukvården och samhället i stort?

Vi satte oss ned med Tilda Herrgårdh, koordinator för projektet MeDigiT, för att prata om just detta men också hur framstående vi är inom området i vår region, vilka som är användarna av digitala tvillingar inom sjukvården och vad som är fokus i projektet när det nu går in i sin fjärde etapp.