Plattformens målsättning är att underlätta användningen av individspecifika digitala modeller i sjukvården för bättre diagnostik, mer individanpassad behandling av sjukdom, och förenklad och förbättrad utbildning av sjukvårdspersonal.

Forskningen vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) inom modellering, simulering och visualisering av bland annat hjärtfunktion är bland de ledande i världen. Plattformen kommer att stödja nyttiggörandet av forskningen och profileringen av visualiserings- och bildanalystekniken inom sjukvård och företag. Plattformen kommer, ur ett internationellt perspektiv, vara unik i att nyttiggöra konceptet om en medicinsk digital tvilling.

Projektet drivs av

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), LiU

Deltagare

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Medie- och Informationsteknik (MIT), Siemens AB, Sectra AB, Cambio Healthcare Systems AB, Radiologiska kliniken, Region Östergötland, Fysiologiska kliniken, Region Östergötland, Thoraxkirurgen, Region Östergötland & Läkarutbildningen Linköpings universitet/Clinicum

Projekttid

januari 2019 - december 2020

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet