Plattformens målsättning är att underlätta användningen av individspecifika digitala modeller i sjukvården för bättre diagnostik, mer individanpassad behandling av sjukdom, och förenklad och förbättrad utbildning av sjukvårdspersonal.

Forskningen vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) inom modellering, simulering och visualisering av bland annat hjärtfunktion är bland de ledande i världen. Plattformen kommer att stödja nyttiggörandet av forskningen och profileringen av visualiserings- och bildanalystekniken inom sjukvård och företag. Plattformen kommer, ur ett internationellt perspektiv, vara unik i att nyttiggöra konceptet om en medicinsk digital tvilling.

Projektet drivs av

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), LiU

Deltagare

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Medie- och Informationsteknik (MIT), Siemens AB, Sectra AB, Cambio Healthcare Systems AB, Radiologiska kliniken, Region Östergötland, Fysiologiska kliniken, Region Östergötland, Thoraxkirurgen, Region Östergötland & Läkarutbildningen Linköpings universitet/Clinicum

Projekttid

januari 2019 - december 2020