Fredagen den 3 september går startskottet för höstens Society Quest – ett initiativ från Visual Sweden, Linköpings universitet och AI Sweden.

Society Quest är en mötesplats där representanter från akademin, näringsliv och den offentliga sektorn går samman för att hitta lösningar på våra gemensamma globala utmaningar. Detta Society Quest kommer att fokusera på tre av de globala delmålen, 8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION, 12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN och 13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA KLIMATFÖRÄNDRINGAR. 

– Vi tror att denna Society Quest kan skapa både affärsmöjligheter och samhällsnytta. Med vår konstellation av partners, som har kunskap inom visualisering, bildanalys och AI samt en stor förståelse för de utmaningar vår värld står inför, kan jag se oändliga möjligheter, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

– Vi ser exempel på det hela tiden, samhällsutmaningar har blivit en alltmer stark drivkraft för att identifiera lösningar som skapar affärer, tillägger Ulrika Johansson, projektledare från Visual Sweden.

Society Quest drar igång med ett digitalt inspirationsevent den 3 september kl. 10-12, där deltagarna kommer att presenteras för fyra aktuella exempel som ska kicka igång deras egna kreativa processer.

De kommer att träffa Daniel Haltia från Ingka Group att dela med sig av sina insikter om IKEAs cirkulära omställning. Därefter kommer Tomas Lundvall, VD på ICA Maxi i Linköping, som nyligen installerade ett växthus inne i butiken. Det gör dem inte bara självförsörjande på sallad och örter utan sparar även mängder av vatten och transporter.

Nästa talare är Sten Lindell från SMHI som kommer att berätta om hur de har använt 3D-visualisering för att illustrera de stigande havsnivåerna. 

Sist men inte minst kommer Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB, att berätta om deras hållbarhetsstrategi och hur den hjälper till att skapa värde för deras intressenter.

Presentationerna kommer att finnas tillgängliga online efteråt, så du kan fortfarande delta i Society Quest även om du inte kan närvara den 3e september.

Nästa träff för deltagarna blir den 1a oktober när de återigen samlas för att arbeta tillsammans i workshops och försöka hitta möjliga lösningar inom de valda områdena.

– Att delta i Society Quest kan leda till så många olika möjligheter. Det kan generera projektidéer, leda till nya samarbetspartners eller till och med nya kundkontakter. Det är också ett bra sätt att boosta ert eget hållbarhetsarbete, säger Karin Ackerholm, Senior Project Manager på AI Sweden och innovationsrådgivare på Linköpings Universitet.

Deltagarna får också möjlighet att ansöka om medel, upp till 100 000 SEK, från Visual Sweden för att utföra ett förstudieprojekt. Arrangörerna kommer också presentera andra relevanta utlysningar och kunna stötta i ansökningsprocesserna.

Delta den 3e september kl 10-12 här!

Anmäl dig till evenemanget den 1a Oktober här!