Utvecklingen på arbetsmarknaden och digitalisering leder till att det växer fram nya yrken och roller som kommer att komplettera och i vissa fall ersätta befintliga jobb. Det visar Arbetsmarknadsrapport 2019 som Nackademin presenterar, och som iHubs Sweden rapporterar om.

Sju nya yrken och yrkesroller som Arbetsmarknadsrapporten pekar ut är följande:

  • Välfärdstekniksamordnare (e-hälsosamordnare)
  • Fastighetsingenjör med inriktning mot automation
  • Virtual reality-utvecklare
  • Virtual reality-producent
  • Affärsutvecklare inom Internet of Things
  • Digital redovisningskonsult
  • Artificiell intelligens-specialist

– Den här typen av hybrider av kompetenser innebär stora förändringar, både för branscher och enskilda arbetsgivare, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd på Nackademin.

Hon menar att det ställs nya utmaningar på utbildning och att inte minst Yrkeshögskolan har stora möjligheter att möta denna utveckling genom att snabbt identifiera kompetensbehoven och utifrån dem leverera pricksäkra utbildningslösningar.

– Det är därför som Yrkeshögskolan är en viktig pusselbit när det kommer till att svara mot de utmaningar och behov inom kompetensförsörjning och matchning som vi ser i Sverige idag, konstaterar Astrid Westfeldt Corneman.

Vinnväxt visar på behov av ny kompetens

Även bland de Vinnväxtinitiativ som får finansiering av Vinnova finns en liknande beredskap i att möta de behov av ny kompetens som växer fram. Vinnovas satsning på Vinnväxt ska främja hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Välfärdsteknik

Det nyligen utsedda Vinväxtinitiativet DigitalWell Arena från Värmland är ett exempel på organisationer som jobbar med den kompetens som Arbetsmarknadsrapporten pekar ut som viktig för så kallade välfärdstekniksamordnare eller e-hälsosamordnare. Det är en ny yrkesroll som är viktig för ny teknik inom vård och omsorg.

Automation

Ett annat exempel som Arbetsmarknadsrapporten lyfter fram är automation inom fastighetsskötsel. Fastighetsbranschen blir alltmer kunskapsintensiv och yrkesrollerna förskjuts från fastighetstekniker till tekniker till ingenjör. Det finns ett omställningsbehov mot mer avancerad teknisk kunskap. När smarta system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter blir komplex problemlösning och kreativitet allt viktigare kompetenser.

Automation är något som flera Vinnväxtinitiativ arbetar med, ett exempel är Automation Region i Västerås.

Virtual reality

Ett tredje exempel som Arbetsmarknadsrapporten lyfter fram är virtual reality. Inom samhällsbyggnad används virtual reality för att visa hur framtida bostäder och bostadsområden kan se ut innan de är färdigbyggda, något som Vinnväxtinitiativet Smart Housing Småland driver flera projekt inom.

Virtual reality kommer in även inom vård och omsorg, behandling av ångest och utbildning. Bland Vinnväxtinitiativen har Visual Sweden i Östergötland en omfattande verksamhet kring detta.

Nya yrken

Arbetsmarknadsrapporten 2019 visar att gränser mellan branscher suddas ut när nya tekniker implementeras i olika delar av samhället. En konsekvens blir att det uppstår ett behov av nya kompetensprofiler som förenar kunskaper, färdigheter och förmågor från flera olika områden.

Arbetsmarknadsrapporten 2019 baseras på det ansökningsarbete som Nackademin genomfört under 2018, för att undersöka arbetsmarknadens behov av nya kompetenser. 623 arbetsgivare inom bland annat branscherna IT, bygg, kommunikation och fastighet medverkade i Nackademins ansökningsarbete 2018.

Bilden ovan: Tandläkare som bär virtual reality-glasögon. Kan det bli en ny utveckling i en traditionell yrkesroll och nya yrken? Arbetsmarknadsrapporten 2019 från Nackademin betonar vikten av ny utbildning när nya yrkesroller växer fram. Foto: Mikael Hansson.