Efter explosioner eller bränder i hus uppstår ofta farliga förhållanden som hindrar polisen från att undersöka brottsplatsen omedelbart efter händelsen. För att underlätta undersökningarna och minimera riskerna för polis och räddningstjänst har Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, utforskat användningen av robothunden Spot, utrustad med sensorer, för att utforska brottsplatser i ett tidigt skede. I projektet ”Skanning av explosioner” användes Spot för att undersöka en källare i ett nyligen nedbrunnet hus där temperaturen fortfarande var farligt hög – cirka 150 grader.

Projektet ursprungliga syfte var att undersöka skadeverkan efter en explosion genom att använda en laserskanner monterad på en autonom robot. Men när det aktuella huset brann ned fick projektet ställas om till att undersöka brandplatser istället. Branden gav möjlighet att utforska hur sensorer, såsom en GoPro-kamera, och en markbunden 3D-laserskanner kunde användas i ett tidigt skede efter en brand, när området fortfarande är för varmt och farligt för människor att vistas i. Filmer från GoPro och 3D-modeller visade sig vara användbara för att öka förståelsen av platsen i de tidiga stadierna av en utredning.

-Vi lärde oss att saker kan hända under försöksverksamhet. Vi hade planerat undersökning av en källare efter det att en bomb sprängts där, men då överliggande byggnad brann ned fick ställa om till undersökning av brand. Användandet av roboten Boston Dynamics Spot hade ändå en given roll att ta sig in dit människor utan skyddsutrustning inte kunde ta sig utan att utsätta sig för fara. Det var vid våra försök fortfarande ca 150°C i taket. Spot fyllde ett syfte att kunna vara bärare av en termisk sensor, för att mäta temperaturen, samt en kamera, för att undersöka framkomligheten. Med stöd av film från kamera och mätning av temperaturen kunde vi ta beslut om att även skicka in en 3D-laserskanner i byggnaden placerad på Spot. Data från skannern genererade en 3D-modell av källaren, som i ett riktigt ärende skulle ha använts som stöd i en brandutredning. Samma tillvägagångssätt, generering av information från platsen skulle utföras på samma sätt även vid en explosion, berättar Håkan Larsson, IT-forensiker på NFC.

 

Läs mer om projektet här!

robothunden spot

Robothunden Spot i färd med att undersöka den nedbrunna byggnaden.

Exempel från visualiseringen av källaren i det nedbrunna huset.