Efter explosioner eller bränder i hus är det ofta farligt att vistas på platsen, men samtidigt vill polis undersöka platsen så snart som möjligt efter den inträffade händelsen. För att underlätta undersökningar och minska riskerna för polis och räddningstjänst har polismyndigheten utforskat användningen av robothunden Spot, utrustad med sensorer, för att undersöka brottsplatser i ett tidigt skede. I projektet ”Skanning av explosioner” använde man Spot för att undersöka en källare i ett nyligen nedbrunnet hus där temperaturen fortfarande var 150 grader.

Ursprungligen var syftet med detta projekt att undersöka skadeverkan efter en explosion med hjälp av laserskanner monterad på en självgående robot. Projekt fick dock ställas om till skanning av brand då det hus som skulle undersökas brann ned. Branden gjorde det möjligt att istället undersöka hur visuella sensorer i form av en GoPro kamera, samt en markbunden 3D-laserskanner kunde användas i ett tidigt skede efter en brand. Byggnaden var fortfarande varm då roboten skickades in först med en GoPro kamera, sedan den markbunda 3D-laserskannern. Filmer från GoPro och 3D-modeller har visats sig användbara för att öka förståelsen av platsen i ett tidigt skede av en utredning. 

Markbunden 3D-laserskanning har använts vid forensiska ärenden så väl vid explosioner som bränder för att dels erhålla en ökad förståelse av platsen, dels för att kunna utföra analys i 3D-data, exempelvis studera skadeverkan på byggnader. Figur 1 visar en 3D-modell av en källare efter en större detonation. I mörka utrymmen och när det har brunnit fungerar vare sig kamerainformation (RGB) eller laserintensitet särskilt bra. Modellen kan då färgsättas med en monokrom färg (vit i detta fall) och ett visuellt filter detekterar kanter i 3D-modellen i den vy som visas. Figur 2 visar resultatet av en deviationsanalys då en skadad vägg jämförts mot ett plan som illustrerar en oskadad vägg. Analys likt denna kan användas för att studera hur en tryckvåg efter en detonation gått genom byggnaden. 

Efter en kraftig explosion kan platsen vara så skadad att det vore direkt farligt att initialt skicka in människor för en undersökning. Genom att montera kameror och en markbunden 3D-laserskanner på en robot möjliggörs en säker undersökning och avbildning av platsen och minimerar risken för personskador.

Syftet med detta projekt har varit att visa hur en robot (Boston Dynamics Spot) i ett tidigt skede kan användas som sensorbärare. Spot har dels försetts med en GoPro, dels en markbunden 3D-laserskanner. Film och 3D-data har samlats in för att visa att det går att samla in film och 3D-data utan att utsätta en människa för fara.

Målet har varit att visa konceptet att använda en robot för att samla in film och 3D-data i ett tidigt skede efter en händelse, samt dra nytta av insamlad data som kan användas för en ökad förståelse av platsen och vidare analys av skadeverkan.  

 

Projektet drevs av

NFC

Deltagare

Visual Sweden, NFC, Polismyndigheten, Försvarsmakten, FOI, AMKVO AB

Projektrapport

Läs rapport

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet