Världens första app med sjukhusclowner finns nu på Appstore och Google Play!

De flesta sjuka barn som är inlagda på sjukhus har idag tillgång till surfplattor – antingen egna eller lånade av sjukhuset. De digitala kanalerna öppnar upp för nya sätt för sjukhusclownverksamheten – utöver de så uppskattade fysiska mötena. Vår förhoppning är att den ger möjlighet för barn, och deras föräldrar, att kommunicera med clownerna även när vi inte är på sjukhusen. Fredagen den 24 augusti hölls en presskonferens hos RISE Interactive i Norrköping där appen Clownerna! och projektet presenterades.

Vad innehåller appen?

• Interaktiva berättelser om clownerna, deras historier och bakgrund.
• Några spel där clownkaraktärerna deltar.
• Ett akvarium med lugn musik för avslappning
• En meddelandebox där man kan rita, skriva och därefter skicka meddelanden till clowner och få svar.
• Information om vilka dagar som de olika clownernas finns på sjukhusen.
• Musikprogram där barnen hör clownerna sjunga och där de själva kan skapa melodier.

Vem har gjort denna app möjlig?

Östergötlands Sjukhusclowner har genom stöd från Jacob Wallenberg Stiftelse (JWS) och Visual Sweden fått möjlighet att skapa denna app tillsammans med RISE Interactive i Norrköping.

Kontakt

Johan Granli: 076-317 31 52, Lisa Österlund: 073-435 26 78

Mejl: info@ostergotlandssjukhusclowner.se

Läs gärna på vår webbsida, www.ostergotlandssjukhusclowner.se om hur vi arbetar.