Visual LIFT

Säkra ditt företags framtid!

Med den senaste visualiseringstekniken stöttar vi företag med insatser som att förbättra kommunikation med visuella 3D-representationer, skapa digitala tvillingar för ökad effektivitet och optimera verksamheten genom datavisualisering. Få expertstöd från universitetet och testa teknikerna i våra labb!

Vilka kan få stöd?

Visual LIFT riktar sig till små och medelstora företag inom alla branscher i Östra Mellansverige och Småland. Vill du få hjälp eller veta mer om vad visualisering kan göra för ditt företag?

Så stöttade Visual LIFT Nordic Spice

Vad kan visualisering göra för ditt företag?

Projektet Visual LIFT har en mängd olika erbjudanden beroende på målgrupp. Vad kan det handla om, vad är värdet och vad behöver vi från ditt företag? Titta här!

För vem?

För den som vill ha en mer integrerad dialog med kunder, leverantörer och partners. Kan t.ex. vara en person som arbetar med utveckling, produktionsteknik, försäljning eller inköp. 

Vad?

Genom 3D-digitalisering av produkter och/eller produktionssystem utvecklas ett interaktivt verktyg för att kommunicera på ett gemensamt visuellt språk. Verktygen kan användas hos flera parter för gemensam dialog. Detta kan vara digitala kollaborativa möten i VR, produktvisualisering i AR eller genom att använda andra visuella representationer att diskutera utifrån. Det kan också vara en utställningsyta för att presentera produkter och resultat. 

Varför?

Dialogen ska idag gå snabbt och många uppdateringar sker idag vid ett kort samtal. Genom att använda en visuell representation kan processen effektiviseras och ett tydligare beslutsunderlag skapas. Insatserna behöver inte vara omfattande utan kan vara små, enkla steg mot nya visuella representationer. 

Exempel på input

Företaget har en produkt eller ett produktionssystem som de vill arbeta med. 

Det kan exempelvis vara: 

 • En fysisk produkt/produktionssystem 
 • En ritning produkt/produktionssystem 
 • En befintlig CAD-modell 
 • En skiss 
 • Representation med utvald meta-data, t.ex. produktionsteknisk info, hållfasthet, materialegenskaper, ekonomiaspekt, kvalitetsparametrar, slitage o.s.v. 
 • Kommunicera genom touchskärm 
 • Möte i VR – uppleva produkten/ produktionssystemet 
 • Arbeta i AR med hologram av produkten i dess rätta miljö 

Resultat

Företaget får med sig en metodik för att arbeta vidare.

För vem?

”Ordermottagaren” som har produktionslina som främsta erbjudande. Kontraktstillverkare med relativt fasta produkter och erbjudanden i sin portfölj. 

Vad?

Genom att exempelvis etablera digitala tvillingar av stad, bostadsområde, byggnader eller produktionsenhet. 

Varför?

Företaget har en produktionsenhet som är svår att förklara i ord och traditionell bild. Med en 3D-modell blir det enklare att föra en dialog kring styrkor och möjligheter man kan erbjuda. Det kan också handla om att visualisera arbetsmoment och produktrelaterade data. Denna kan även användas för att facilitera utbildning. 

Exempel på input

Företaget har en produkt eller ett produktionssystem som de vill arbeta med. 

Det kan exempelvis vara: 

 • En fysisk produkt/produktionssystem 
 • En ritning av en produkt/produktionssystem 
 • En befintlig CAD-modell 
 • Skanna med enkla skanners 
 • En skiss 
 • BIM-modell 
 • Skanning/inläsning av produkt/del av produktionssystemet i Unreal Engine 
 • Visualisera status på produkt/produktionssystem genom t.ex. dashboards 
 • Utveckling och träning i VR-miljö 
 • Konfigurera och simulera flöden genom att koppla data till modell 

Resultat

Företaget får med sig en metodik för att arbeta vidare.

För vem?

Produktutvecklare som vinner kunder på flexibilitet och unika produktegenskaper där arbetet görs med CAD-verktyg (eller motsvarande). Har inte nödvändigtvis en egen produktionsenhet. 

Vad?

Skapa en digital tvilling för exempelvis bättre företagssamarbete, utbildning, handbok eller film.

 Varför?

Företaget jobbar med digitala ritningar (CAD) men ofta finns det en outnyttjad potential här. Genom att göra rätt från början ökar värdet av digitala ritningar och det kan återanvändas i fler delar av produktcykeln och företagets processer. Exempelvis i sälj- och marknadsförningssammanhang. Med en 3D-modell blir det enklare att föra en dialog kring styrkor och det möjlighetsrum man erbjuder med sin produkt. Det kan också handla om att visualisera produktrelaterade data.

Exempel på input

Företaget har en produkt som de vill arbeta med.

Det kan exempelvis vara: 

 • En fysisk produkt 
 • En ritning av en fysisk produkt 
 • En befintlig CAD-modell 
 • En skiss 
 • BIM-modell 
 • Designa CAD-ritningar på rätt sätt för att kunna återanvända i flera delar av produktcykeln. 
 • Utnyttja 3D-modell bättre i konstruktionsarbete genom att variera olika material och texturer 
 • Visualisera data på modellen som visa styrkor/status på enheten. Datan kan också visualiseras i ”dashboard” eller liknande. 
 • Skanna befintlig produkt som skall replikeras
  – Reverse engineering” av en digital kopia
  – Guide för att beställa visualiseringstjänster 

Resultat

Företaget får metodik för fortsatt arbete i CAD och Unreal Engine. För vem?

För den som behöver beslutsstöd på alla nivåer i ett företag. Exempelvis planerare, logistiker, kvalitetssäkrare, inköpare, operatörer och produktionstekniker. 

Vad?

Informationsvisualisering. Visualisera status på en produkt eller produktionsmiljö. Kan vara multivariabla och tidsvarierande data.

Varför?

Företagen har ofta tillgång till en stor mängd data insamlad över tid och behöver hjälp att visualisera den för kunder och leverantörer med avseende på kvalitet, livslängd. Data kan komma från allt från sensorer till Excel-ark.

Exempel på input

Företaget tar med sig en mängd data de skulle vilja se på ett annat sätt. 

 • Visualisera antal komponenter en maskin har producerat över tid 
 • Visualisera ”down-time” sorterat på orsak 
 • Visualisera andelen kasserade komponenter över tid 
 • Automatiskt registrera antalet tillverkade och levererade komponenter över tid, kanske i realtid 
 • Simulera flöden med fördelen av komprimerad tid mm. 
 • Visualisera med färger som. ”heatmaps” för att intuitivt förstå komplexa utfall, flaskhalsar, kvalitetsstatus 
 • Guider och inspiration hur man bör representera data 
 • Hämta data från maskiner utspridda över hela världen för realtidspresentation och prediktionssyfte 

Resultat

Företaget får ett system för att förädla sina data med ett interface där olika grafer och visualiseringar kan väljas. 

Vad händer inom Visual Lift?

Kontaktpersoner

Mikael Klintberg, AI Impact Lab, Örebro Universitet, 076-761 44 43

Peter Barkenskiöld, Automation Region, Mälardalens högskola, 070-600 91 00

Eric Holmstedt, Norrköpings Science Park, 072-243 07 44

Vincent Adoue, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), 079-334 43 02

Magnus Schenström, Curt Nicolin Gymnasiet, Finspång, 070-580 84 93

Felicia Lai Jakobsson, Visual Sweden, 070-085 09 64

Peter Westerdahl, Visual Sweden, 011-36 33 05

Louise Brolin, Växjö Linnæus Science Park, 0470-419 40

Philip Engström, Linköpings universitet, 011-36 34 60

Finansiering & parter

Projektet finansieras av Europeiska unionen, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visual Sweden.

Noder med minilabb; Curt Nicolingymnasiet i Finspång, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) i Eskilstuna, AI Impact Lab i Region Örebro län, Automation Region i Västerås och Växjö Linnaeus Science Park.

BLI EN DEL AV VISUAL SWEDEN

Har du en projektidé?

Ett viktigt syfte är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och Visual Swedens processledning.