Med medel från Vinnova etableras nu Analytic Imaging Diagnostics Areana, AIDA, ett nationellt centrum för AI inom bildmedicin. Projektet har en stark koppling till den bilddatabas för AI-träning som nu byggs upp inom Visual Sweden.

Läs mer här

 
2017-05-22T09:40:32+00:00