• Claes Lundström, Research Director, Sectra


  "Sectra måste ständigt ligga först i utvecklingen, inte minst vad gäller visualisering. Därför är Visual Sweden en tung positiv faktor för Sectras framtid, med nytta från såväl riktade innovationsprojekt som från en världsunik koncentration av spetskompetens."

  Om Visual Sweden
 • Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordf, Norrköping


  "Norrköping har på kort tid etablerat sig som ett unikt centrum för forskning och utveckling inom visualisering. Det är imponerande men räcker inte. Vi vill gå vidare!"

  Om Visual Sweden
 • Helena Balthammar, borgmästare, Linköping


  "I Linköping finns det ett 70-tal bolag inom visualisering och simulering. Vi är starka inom medicinsk visualisering liksom inom visualisering och simulering kopplat till industri. Men med detta initiativ kommer vi att kunna se hur produkter med hjälp av visualiseringsteknik kan bli än mer attraktiva för kunder."

  Om Visual Sweden
 • Helen Dannetun, rektor, LiU


  "Vår visualiseringsverksamhet är ett utmärkt exempel där vetenskaplig excellens och samhällelig relevans går hand i hand. Det är redan idag ett regionalt styrkeområde med stor tillväxtpotential inom både befintliga och nya företag samt inom verksamheter kopplade till välfärdens utmaningar."

  Om Visual Sweden
 • Om Visual Sweden

  Scott Santamaria, Dir of Business Dev, Siemens


  "Att ligga i framkant med ny teknik och nya innovationer är helt avgörande för vårt företag och våra kunders framgång. Vi vill också säkerställa att vi behåller kompetensen i regionen och kan fortsätta att växa här."

  Om Visual sweden
 • Anita Jernberger, ordf Regionutvecklingsnämnden


  "Visual Sweden är en mycket viktig satsning för hela Östergötland för att stödja regionens förnyelseförmåga och öka konkurrenskraften och tillväxten. För Region Östergötland handlar det även om att vara behovsägare, då vi är ansvariga för hälso- och sjukvården, och bidra till utvecklingen av den medicinska visualisering, där vi idag är världsledande."

  Om Visual Sweden
 • Ludvig Emgård, VD, Spotscale


  "Visual Sweden ger oss en unik möjlighet att ta del av den senaste forskningen i regionen, som vi kan omvandla till affärsmöjligheter. Att som ett mindre företag vara med och delta i den här satsningen tillsammans med de andra aktörerna är väldigt givande! Vi spelar på samma arena som storföretagen och ser hög potential i samarbeten med etablerade varumärken."

  Om Visual Sweden
 • Birgitta Rasmusson, forskningsledare, NFC


  "Genom Visual Sweden ser vi stora möjligheter till ett utökat samarbete och nätverkande med andra forskningsutförare och även med företag i regionen, vilket är viktigt för vår egen forskning och metodutveckling inom det forensiska området med fokus på samhällssäkerhet."

  Om Visual Sweden
  Nyheter från Visual Sweden                       RSS-flöde
Share by: