Partners från projektet Smart Twins for Forest Environment samlades idag hos Maxar, en av företagsparterna i projektet, för att hålla avslutningsseminariet för initiativet.

– Trots att vi idag har haft slutseminarium så hoppas vi såklart inte att det här är slutet. Vi ser att många av parterna redan har hittat nya samarbeten utanför projektet, vilket vi tycker är väldigt kul och precis den typ av resultat som vi hoppas på inom våra projekt i Visual Sweden, säger Ulrika Johansson, projektledare för Visual Sweden.

Ett av de mindre företagen som deltagit i projektet var Deep Forestry. Levi Farrand, VD, berättade att bland många fördelar med projektet så fick de möjlighet att testa en produkt som nu finns tillgänglig på marknaden.

– Jag är både glad och stolt över det vi åstadkommit med projektet, säger Levi och betonar att de fortsätter att samarbeta med CVL och Maxar.

Projektet innefattade tre mätkampanjer i skogsmiljöer för att samla in data. Lena Klasen, forskningsdirektör på Polisen, som varit en av projektledarna berättar att datainsamlingen som skett i projektet kommer vara till nytta för många år framåt.

– Datamängden vi samlat in är otroligt rik och av hög kvalitet, vad jag vet finns ingen liknande samling. Den kommer kunna användas av studenter, forskare och företag i många projekt framöver. 

Vad händer framåt?

Resultaten från projektet kommer bland annat att plockas in i Visual Swedens nästa projekt kring digitala tvillingar, Visual Sweden City Platform

En annan följd av projektet är att det kommer ske en tvådagars nätverksträff kring digitalisering av skogen på Visual Swedens nod, Växjö Linnaeus Science Park, i september.

– Syftet med träffen är att samla aktörer inom skogssektorn från hela Sverige, forskare, företag och offentlig verksamhet. Genom att samla olika aktörer hoppas vi  öka intresset för området och snabba på utvecklingen, säger projektledare Martin Holmberg, RISE. 

Läs mer om Smart Twins for Forest Environment här! 

Partners i projektet; 

Vattenfall

Mellanskog

Boxholms Skogar

Skogstekniska klustret

Räddningstjänsten Östra Götaland

Swedish Police Authority

Academic partners are;

RISE Research Institutes of Sweden

Linköping university, CVL

KTH Media Lab

Participating tech-companies are;

  • Glana
  • Deep Forestry
  • MainBase
  • Precendia (spin-off from SmartAgritech)
  • Spotscale
  • Termisk systemteknik
  • Vricon