Borggårds bruk i Finspång är ett av Sveriges äldsta företag, men det hindrar dem inte från att ligga i framkant när det gäller hur de vill nå ut med sina produkter och möta sina kunder. Nu tar de hjälp av Visual LIFT för att lyfta sina kundrelationer.

Med anor från 1500-talet är Borggårds bruk Sveriges fjärde äldsta företag. På 1600-talet inleddes den långa epoken som järnbruk vilken på 1880-talet ersattes av nuvarande verkstadsindustri. Idag ligger fokus på utveckling och tillverkning av komplexa industrikomponenter av metalltråd och metallband.

Som många andra företag såg även Borggårds bruk ett plötsligt stopp i beställningsflödet i början av Coronapandemin våren 2020. Nu, knappt ett år senare, är beställningarna i full gång igen inte minst från möbelindustrin som behöver komponenter till kontorsutrustning för hemarbetsplatser.

– Det vi sett i samband med Coronapandemin är att resandet försvann och vi har haft en ökad digital kommunikation. Inte alltid enkelt då det ofta handlar om att utveckla produkter och det behövs diskuteras kring detaljers design, konstruktion och tillverkningsprocesser, säger Borggårds bruks VD Jens Zetterstedt.

Det är här Visual LIFT kommer in i bilden. Genom diskussioner med projektnoden Curt Nicolin Gymnasiet, med vilka företaget sedan tidigare har utbyte i olika elevprojekt, fick Borggårds bruk upp ögonen för de möjligheter som deltagande i projektet Visual LIFT ger.

– Jag har tidigare kommit i kontakt med att använda VR-teknik tillsammans med att digitalisera produktionsprocesser för effektiv samverkan mellan parter oavsett var man befinner sig. När vi hörde talas om projektet såg vi omedelbart möjligheten att ta ett steg framåt i våra kundrelationer genom att kunna möta kunderna virtuellt, säger Jens Zetterstedt.

Inom ramen för Visual LIFT ska Borggårds bruk nu få experthjälp med att ta fram en virtuell mötesplats där man bland annat ska kunna se, mäta, flytta runt och ändra transparens på 3D modeller framtagna från konstruktionsunderlag. Mötesplatsen ska tillgängliggöras så att man kan delta både med VR-glasögon och vid en vanlig datorskärm.

–  Man kommer att kunna se vad de andra deltagarna i mötet tittar eller pekar på samtidigt som man pratar med varandra. Vi hoppas även kunna ha ansiktsuttryck på avatarerna så att man icke verbalt kan berätta om man är exempelvis glad, ledsen, förvirrad eller förvånad, säger David Beuger, forskningsingenjör vid Linköpings Universitet och en av experterna i projektet Visual LIFT.

Förhoppningen är att man till och med ska kunna konstruera produkter i VR-miljön tillsammans med kunden. Målet är att det ska vara enkelt att införa 3D modeller från olika CAD-system även om man inte är insatt i visualiseringsmjukvaror.

–  Vår utmaning som litet företag är att hitta innovativa sätt att samarbeta med våra kunder som ofta är betydligt större företag. Om vi kan skapa ett gränssnitt som gör att vi kan förbättra och fördjupa sättet att arbeta och kundrelationen är det en konkurrensfördel. En digitalisering som bidrar till en minskad klimatpåverkan genom att vi, efter pandemin, kan hålla resandet på ett minimum, avslutar Jens Zetterstedt.