Innovationsprojekt inom Visual Sweden

Samarbetsprojekt som syftar till att ta fram nya produkter och tjänster är en av kärnverksamheterna inom innovationsinitiativet Visual Sweden. Särskilt intressant är samarbeten som bryter ny mark, genom tillämpning av nya lösningar med bas i forskning, eller samarbete i helt nya konstellationer. 

Visual Sweden bidrag:

Visual Sweden hjälper gärna till att hitta rätt aktörer och tillvägagångssätt för att stärka just ditt projekt. Visual Swedens väletablerade varumärke samt erfarenhet inom innovationssektorn kan även hjälpa dig att utveckla ansökan och söka gemensamma medel i utlysningar. I vissa fall kan innovationsbidrag från Visual Sweden tillämpas. Visual Sweden arbetar alltid utifrån utmaningar (Agenda 2030), möjligheter (teknikdrivet) och behov (unika problem). Under projektets gång stöttar Visual Sweden er och marknadsför projektet för största möjliga spridning. Det kan då handla om pressmeddelanden, nyheter och event i form av seminarier.   

Projekttyper:

Verifieringsprojekt

Verifiering av teknik eller marknad i syfte att utveckla produkter/tjänster. Varje projekt kan tilldelas max 100 kSEK. Projekttid: 3-12 månader. Projektfinansiering förutsätter minst 50% medfinansiering. Samarbeten mellan forskargrupp, forskningsinstitut, företag och behovsägare uppmuntras. Forskare kan ha olika roller, t ex bidrar med kapacitet i specifika frågor, state-of-the-art kunskap, som bollplank, rådgivare, etc.

Utvecklingsprojekt

Utveckling av produkt/tjänst. Finansiering av utvecklingsprojekt söks från nationella och internationella projektfinansiärer, med stöd och rådgivning från Visual Swedens processledning. Minst en behovsägare/potentiell kund ska delta som projektpartner. Samarbeten mellan forskargrupp, forskningsinstitut, företag och behovsägare uppmuntras. Forskare kan ha olika roller, tex bidra med kapacitet i specifika frågor, state-of-the-art kunskap, som bollplank, rådgivare, etc.

Plattformsprojekt

Plattformsprojekt , syftar till att utveckla den forskningsbaserade kunskapsplattformen som kan delas av många aktörer i regionen och som leder till betydande synergieffekter för Visual Swedens verksamhet. Med plattform menar vi här något som kopplar ihop flera pågående projekt inom Visual Swedens område, och som gör det möjligt eller enklare att starta nya projekt. Projekten ska dels a) utveckla tillämpad forskning, och dels b) skapa avgörande nytta för (regionens) behovsägare och/eller företag. Projekten kan – men behöver inte – leda till nya produkter eller tjänster, utan kan mer ha formen av ’spekulativ’ tillämpad forskning, där kunskapen som byggs upp har en långsiktig nytta för flera aktörer.

Har du en projektidé? Hör av dig till oss via info@visualsweden.se eller fyll i formuläret!