Projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Läs mer

Projekt

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Läs mer

Projekt

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Läs mer

Projekt

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Läs mer

Projekt

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Läs mer

Projekt

Augmented Reality i urbana miljöer

Läs mer

Projekt

Baltic Virtual

Läs mer

Projekt

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Läs mer

Projekt

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Läs mer

Projekt

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Läs mer

Projekt

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Läs mer

Projekt

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Läs mer

Projekt

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Läs mer

Projekt

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Läs mer

Projekt

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Läs mer

Projekt

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Läs mer

Projekt

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Läs mer

Projekt

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Läs mer

Projekt

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Läs mer

Projekt

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Läs mer

Projekt

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Läs mer

Projekt

Virtuell vittnesvallning

Läs mer

Projekt

Visualisering av journaldata förenklar vården

Läs mer