Inom Polisen finns flera problem relaterade till att känna igen och att jämföra ansikten i ett växande bild- och videomaterial. Samtidigt har teknik för maskininlärning (t. ex. ”deep learning”) gjort stora framsteg på senare år, och kan förenkla sådana problem med hjälp av helt eller delvis automatiserade system.

Projektet, som leds av företaget Visage Technologies med deltagande av LiU och FOI, ger såväl behovsägare (Polisen, NFC) som tillhandahållare av teknik kunskap om hur tekniken ska kravställas, användas och utvecklas, t ex avseende hänsyn till personlig integritet.

Projektet drevs av

Visage Technologies

Participants

LiU och FOI

Dates

december 2016 - maj 2017

Project report

Read report