Jubileumserbjudande

Inbjudan till vidareutveckling av examensarbete

 

Visual Sweden 5 år

Det regionala innovationsinitiativet Visual Sweden startade sin verksamhet 15 mars 2016, vilket innebär att vi i dagarna firar femårsjubileum. Det vill vi uppmärksamma genom att rikta ett erbjudande till alla som gör exjobb inom vårt verksamhetsområde. 

Erbjudande 

Mot bakgrund av Visual Swedens syfte att stimulera, stödja och synliggöra innovation och utveckling inom vårt verksamhetsområde vill vi härmed uppmärksamma vårt jubileum genom att erbjuda dig som gör exjobb inom eller med stort inslag av visualisering, visuell kommunikation, bildanalys eller datorseende möjligheten att tävla om att få vidareutveckla detta för kommersialisering eller nyttiggörande i form av ett sommarjobb.

Kriterier

Bedömningen av inkomna bidrag görs utifrån följande kriterier

  • Relevans för verksamhetsområdet (enligt ovan)
  • Kommersiell potential eller potential för annat nyttiggörande
  • Hållbarhetsaspekter (ekologiskt, ekonomiskt och socialt)
  • Unikhet (innovationshöjd och nyhetsvärde).

Samordning med Sommarmatchen

Genomförandet samordnas med introduktioner och coachning som ges av inkubatorn LEAD under den så kallade Sommarmatchen. Skillnaden ligger i att i vårt erbjudande jobbar du med en idé som direkt fortsättning på ditt exjobb, medan de som deltar i Sommarmatchen jobbar med forskares idéer, utan någon sådan förhistoria.

Idéens ursprung

Precis som vid utformningen av ditt ex-jobb kan idéen ha olika ursprung. Du kan delta i tävlingen med ditt ex-jobb oavsett ursprung och som du vill utveckla själv eller tillsammans med ett företag. 

Äganderätt till idéer

Äganderätten till idéer i exjobb kan ibland kräva lite vidare utredning. Vi vill inte att du ska fastna i detta, utan vi hjälper vid behov till med en sådan utredning som en del av utvärderingen. Det innebär också att du kan bli vinnare även om andra helt eller delvis äger idén.

Ersättning

En ersättning om 20 000 kronor per person utgår för en arbetsinsats om 5 veckor under sommaren 2021. Inga andra än den/de som har gjort aktuellt exjobb kan delta. Vi har valt att inte begränsa oss till ett visst antal vinnare, utan vill låta kvaliteten på inkomna bidrag vara styrande. 

Tävlingsjury

Juryn utgörs av Visual Swedens processledning. Ledamot i juryn som av något skäl kan anses jävig avseende ett bidrag deltar inte i bedömningen av detta. 

Tider

Ifylld mall och tävlingsformulär ska inlämnas senast 14 april. Beslut meddelas 23 april.

Mer om Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och tillväxt inom området visualisering och bildanalys, med tillämpningar inom industri, medicin och samhällsfunktioner. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner, verk och storbolag som SMHI, LFV, Polisen, Siemens, SAAB och Toyota samt ett 70-tal specialiserade utvecklande företag.

Visual Sweden drivs formellt som en centrumbildning vid Linköpings universitet och är grundfinansierat av Vinnova sedan 2016, genom Vinnväxt-programmet.

In English

Invitation to thesis project add-on – click here!