I november 2023 startade projektet TWIN Generator inom Visual Sweden, som handlar om att utveckla olika metoder som kan automatisera processen att skapa en digital tvilling av en industrianläggning.

Idag är det ett stort arbete som ligger bakom skapandet av digitala tvillingar som innebär att koppla ihop 3D-data med funktion hos komponenter, simuleringar, sensorer och annan dokumentation. I de fall en helt ny anläggning levereras finns ofta den här information redan i ett digitalt och användbart format men för äldre anläggningar där komplett data saknas är det ett stort arbete att samla in och strukturera detta för att kunna bygga en digital tvilling.

– Målet med det här projektet är att använda AI och maskininlärning för att generera den data som krävs för att möjliggöra skapandet av digitala tvillingar av äldre anläggningar. Detta inkluderar olika steg så som datainsamling från 3D-skanning och andra sensorer, utvecklandet av maskininlärnings-algoritmer för segmentering, klassificering och generering av 3D-modeller, samt metoder för visualisering, säger Anton Wiberg, projektledare för TWIN Generator och Postdoktor vid Linköpings universitet.

Förutom Linköpings universitet ingår även Siemens Energy, Astacus och Advantek Group i gruppen av projektaktörer. Siemens Energy kommer bl.a. att bidra med kravställning, digitalt tillgänglig dokumentation och projektets primära studieobjekt – Zero Emission Center. Astacus kommer att utföra skanningen av anläggningen i sin helhet och Advantek Group bidrar med kompetens och arbete för att bygga demonstratorn genom att bygga en digital tvilling i Unreal Engine 5.0 som används för verifikation och marknadsföring. Linköpings universitet deltar med tre olika institutioner; Institutionen för Systemteknik, ISY, Institutionen för Industriell och ekonomisk utveckling, IEI och Institutionen för Teknik och naturvetenskap, ITN där Visual Sweden kommer in med projektstöd och bidrar med generalisering och resultatspridning till svenska industriföretag med liknande behov.

– Det långsiktiga målet med projektet är att minska arbetet och därmed kostnaden för att skapa digitala tvillingar av industriella anläggningar där fullständig digital information om anläggningen saknas. Digitala tvillingar kan spela en kritisk roll i att effektivisera ombyggnader och driftsättningar, underlätta distanssupport, samt optimera underhållsplanering för att förebygga driftsstopp. Med detta kan projektet bidra till hållbarhetsmål genom att möjliggöra mer effektiv energianvändning och minska miljöpåverkan, särskilt vid uppdateringar som inkluderar förnybar energi. Dessa fördelar understryker projektets värde för industrin, inte bara i termer av effektivitet och kostnadsbesparingar, men också i dess bidrag till en mer hållbar och miljövänlig drift, avslutar Anton Wiberg.

Läs mer om projektet här!