Projektets bakgrund

Sverige har många väletablerade industriföretag som ligger i framkant som leverantörer och exportörer av komplexa tekniska system, inte minst inom energi- och processindustri. Med ny och miljövänlig teknik har de dessutom god potential att öka sina marknadsandelar globalt. I industrin idag byggs sällan helt nya anläggningar, istället utökas och uppdateras ofta de befintliga. I det här sammanhanget avser termen digital tvilling (DT) en interaktiv 3D modell av en industriell installation där ett flertal datakällor från den verkliga anläggningen fusioneras och visualiseras. Den digitala tvillingen är sedan avsedd att vara centralt stödjande under hela livscykeln för hela värdekedjan från åtaganden och tjänsteleveranser från leverantören, men också för direkt nyttjande av kunden. Den låter oss interagera med vår miljö på ett mer sammankopplat, dynamiskt och responsivt sätt. Genom att använda en DT kan vi bättre förstå och optimera systemens prestanda samtidigt som vi får insikt i dess beteende och förenklar driften. Konceptet med DT har sett betydande framsteg de senaste åren, med DT teknik som används inom en mängd olika industrier, från hälso- och sjukvård till energi och transport. Inom TWIN generator är tanken att en DT ska fungera som interaktiv modell av en existerande kraft och energianläggning, då dessa ofta helt eller delvis saknar digital dokumentation och särskilt där flera leverantörer engagerats samt bytts ut över tid. Genom att använda denna typ av DT förväntas effektivare utnyttjande av anläggningar som leder till stärkt konkurrenskraft och grönare industri. Användandet av DT som beskrivet ovan har bland annat visat sig kunna minska tiden att få en industriell anläggning i drift med upp till 50%. Vidare kan stopptiden för underhåll och reparationer minskas med 15%.

Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla och integrera olika AI- och digitaliserings-tekniker för att gå från en 3D-skanning av en anläggning till en visuell och funktionell DT (se bilden nedan). Praktiskt inkluderar detta olika steg där en anläggning ska 3D-skannas, komponenter i miljön ska identifieras och klassificeras, och dessa ska sedan matchas mot ett biliotek av existerande 3D- och funktionella modeller. Innan digitala tvillingar skapas kan det även behövas ett steg för kontroll av modellen och eventuell komplettering av modeller som av någon anledning saknas i komponent-biblioteket.