Project

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Project

Augmented Reality for Urban Informatics

Project

Available forensic 3D process

Project

Cloud-based architecture for heterogeneous data

Project

Exhibition in Visualization Center C

Project

Hospital clowns in digital format

Project

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Project

Mathetopia – a game based educational tool visualizing the use of mathematics in reality

Project

Multi-modal reality capture for presence in virtual city planning

Project

National dialogue in Ebbepark

Project

New visualization tools for industrial 3D X-ray

Project

Open image database with detailed annotations for AI training

Project

Patient-centered visualization of journal data

Project

Photorealistic visualization of customized products

Project

Traces – Digital 3D model of the industrial landscape

Project

Venture Creation

Project

Virtual Witness

Project

Visual Vulva

Från idé till projektplan

[ingress]Nya projekt skapas i dialog mellan engagerande aktörer och initiativets processledning. Det finns därmed inget egentligt ansökningsförfarande, utan snarare en berednings- och beslutsprocess.[/ingress]

Berednings- och beslutsprocess för projekt inom Visual Sweden.

Ett viktigt syfte med denna är att fånga idéer i tidiga skeden, så att fler relevanta aktörer kan få möjlighet att ansluta. Processledningen skaffar sig successivt en överblick över olika aktörers intressen och behov som är värdefull i denna dialog. Idéer kan ha olika ursprung och olika vägar in i processen, men för att erbjuda en homogen hantering av idéer i tidiga skeden finns ett enkelt formulär: