Det här projektet skall utforma och installera en interaktiv deckargåta i Wadströms Exploranation Laboratory, Visualiseringscenter C, Norrköping, där resultatet från Visual Sweden-projektet Exploiting Game Tech utgör basen. I det projektet skapades en forensisk modell för avbildning och interaktion av en brottsplats i en digital tvilling, där man kan spela upp en händelse i en scen från olika vyer och personers perspektiv i scenen som även inkluderar modeller av människor, vilket är unikt.

Den interaktiva 3D-modellen bygger på ett fingerat mordscenario, Garnisons-mordet, som togs fram i det projektet. Den modellen har nu kompletterats med en storyline samt användarinteraktion. Installationen i Visualiseringscenter C, som invigs den 7 december, möjliggör spridning av resultat för en bredare publik, och en interaktiv deckargåta blir ett nytt inslag med samhällsrelevans.

Mål

På sikt kan projektet leda till att:

  • Sprida kunskap om digital forensik och samhällets behov av nya lösningar.
  • Bidra med fler installationer i Wadströms Exploranation Laboratory, Wisdome samt kunna skalas till fler installationer.
  • Samla spetskompetens och forskning kring spelteknik, AI, datorseende och bildanalys som utvecklas av svenska aktörer.
  • Skapa en pedagogisk samlingspunkt för forensisk metodik och aktuell teknologi och hur sådan riskerar nyttjas i brottsuppsåt.
  • Skapa en kopplingspunkt mellan allmänhet och aktuell forskning kring digitalforensiska metoder.
  • Det skapas en kunskapsökning och effektivisering av olika verksamheters utvecklingsarbete.
  • Möjliggöra rekrytering av personal till forensisk verksamhet samt utvecklande respektive spelutvecklande bolag.

Hållbarhet

Projektet kommer att bidra till:

  • Ökad samverkan mellan regionens innovativa aktörer på ett nytt sätt genom att tillgängliggöra resultatet för allmänheten.
  • Ökad säkerhet i samhället genom ny teknik för visualisering av brottsplatser.
  • Ökad mångfald genom AI Swedens Talent Program – minst hälften av de AI -talanger som kommer att arbeta i projektet är kvinnor, och en majoritet är utlandsfödda.

Mer om projektet:

Kan en spelutvecklare hjälpa polisen lösa brott?

Video: Röster från lanseringen den 7 december

Projektet drivs av

NFC Polisen

Deltagare

NFC Polisen, Visualiseringcenter C, Visual Sweden, East Sweden Game, ISY/CVL vid Linköpings universitet, Lutra Interactive & Santa Anna IT Research Institute AB

Projekttid

1 juni 2023 -

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet