Projektets syfte är att utveckla konceptet PlayIT, vilket består av en interaktiv lekpark i Magistratshagen som är blockprogrammeringsbar. Utvecklingen syftar till att utvärdera plattformens marknadspotential ytterligare och från ett edutech-sammanhang ytterligare förbättra upplevelsen vid användning av konceptet i utbildningssyften som exempelvis Code Summer Camp. I arbetet är ambitionen att ta hjälp av forskningen för att göra plattformen så värdeskapande som möjligt inom de ramar som ges rimliga.

Projektet resulterade i att PlayIT utökades med ett textbaserat språk ”Playscript” vilket skapar möjlighet att använda både block- och text-programmering för att styra den interaktiva lekparken. Dessutom identifierades viktiga affärsmässiga faktorer för att vidareutveckla konceptet.

 

English

The purpose of the project is to develop the PlayIT concept, which consists of an interactive play park in Magistratshagen that is block programmable. The project aims to further evaluate the platform’s market potential and, from an edutech perspective, further improve the experience when using the concept for educational purposes such as Code summer camp. In the work, the ambition is to use scientific research to make the platform as value-creating as possible within the boundaries that is given reasonable.

The project resulted in PlayIT being expanded with a text-based language ”Playscript”, which creates the possibility of using both block and text programming to control the interactive playground. In addition, important business factors were identified to further develop the concept.

Projektet drivs av

Drakryggen

Deltagare

Linköpings universitet genom examensarbetare, samt Lars Björklund, Lektor i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik

Projekttid

2022-11-01--2023-02-28

Projektrapport

Läs rapport

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet