I dagens informationssamhälle finns det en överflöd av data, men många saknar färdigheterna att analysera och dra meningsfulla slutsatser från denna information. Det är lättare att hitta information om kändisar och dylikt, än att förstå viktiga händelser omkring oss ur ett analytiskt och evidensbaserat perspektiv. 

Projektets mål är att bidra till ett mer välinformerat samhälle genom att utbilda en ny generation datajournalister. Dessa journalister kan erbjuda en djupare och mer nyanserad rapportering om olika händelser. Genom att utrusta ungdomar med kunskaper i dataanalys och visualisering, är ambitionen att nyansera diskussionen om olika samhällsfrågor. Vårt syfte är att främja kunskapsdrivna diskussioner och samhällsförändringar genom att dela insiktsfulla berättelser med en bred allmänhet och beslutsfattare.

Det unika med detta projekt är bristen på liknande utbildningar som riktar sig mot ungdomar och lär ut praktiska färdigheter för karriärer inom datajournalistik, datavetenskap eller närliggande områden. Hittills har Datastory.org varit en plattform för att utforska världen genom öppna data, visualiseringar och narrativ, i samarbete med universitet och museer för att utveckla nya verktyg och webbplatser. Med denna nya kurs förändras organisationen för att bli mer interaktiv och skapande, och engagerar fler medarbetare i ideellt arbete. Projektet representerar även ett samarbete mellan Skill och Datastory, faciliterat av Visual Sweden.

Projektet drivs av

Datastory

Deltagare

SKILL

Projekttid

2024

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet