Syftet med projektet är att ta fram en enklare variant av proof-of-concept med målet att ligga till grund för vidare utveckling i samarbete med Grön flygplats, LFV och Linköpings universitet.

Projektet ska undersöka huruvida virtual reality (VR) kan förstärka, komplettera eller rentav ersätta utbildning på en unik fysisk plats. Här vill vi med aktörer inom flygtrafik sätta upp en VR-miljö för att studera hur utbildning kan bedrivas med hjälp av VR som stöd.

Vi hoppas att detta kan leda till ytterligare projekt och satsningar inom området samt att man hjälp av detta projekt kan sammanställa kunskap kring VR som potentiellt verktyg i utbildningssammanhang. VR kan i vissa fall ersätta en fysisk interaktion och därmed öka effektivitet och uthållighet för den mänskliga prestationen samt möjliggöra utbildning i annars oåtkomliga miljöer. Verkligheten kan också förstärkas ”bättre än i verkligheten” m.h.a. ny teknik och därmed öka effektivitet, precision och uthållighet i mänskliga bedömningar vilket ger positiva effekter för övergripande prestation och produktivitet.

Bakgrund och behov Grön Flygplats

Flygplatserna har EU-gemensamt regelverk. Det finns omfattande krav på utbildning. I princip kan man nästan inte utföra några arbetsmoment på en flygplats utan att ha gått en utbildning och fått den godkänd. Kompetenserna ska förnyas kontinuerlig, ofta varje år. På regionala flygplatser har varje person flera kompetenser och det går åt mycket resurser till att hålla kompetenserna aktuella. Det ska finnas en som utbildar inom varje område och en som godkänner.

Flera utbildningar innehåller fordonskörning som ett moment. Det innebär att det går åt mycket bränsle i samband med utbildningarna. I projektet Grön Flygplats är målet att energieffektivisera och att minska CO2-utsläppen från flygplatsens egen verksamhet. En idé är att digitalisera utbildningar och därigenom effektivisera och även minska bränsleåtgång. Det pågår vissa aktiviteter inom området Den autonoma flygplatsen, men inget inom utbildningsområdet.

Projektet drivs av

Vobling

Deltagare

Vobling, Projektet Grön flygplats, Visual Sweden, Linköpings universitet och LFV

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet