Radiologer och patologer står under allt större press att kunna leverera till den nivå som efterfrågas. Många sätter idag sin tilltro till olika AI baserade stödsystem, men tillgången till den träningsdata som behövs för systemutvecklingen är kraftigt begränsad, om ens tillgänglig. Detta projekt syftar till att utveckla och publicera en öppen bilddatabas med standardiserade annoteringar för huvudsakligen tumörvävnad, vars konturer precist ritas ut, och märks. Projektet drivs av Sectra tillsammans med ContextVision och Centrum för medicinsk visualsiering (CMIV).

Projektet drevs av

Sectra

Deltagare

Sectra, ContextVision och Centrum för medicinsk visualsiering (CMIV)

Projekttid

maj 2017 - juni 2018

Fler projekt