Projektet syftar till att möjliggöra spatial kommunikation av stadsutveckling och forskningsdata som rör den fysiska världen. Projektet skall undersöka möjligheterna att bygga en visare för geodata (information med en position i den riktiga världen) baserad på Unreal Engine 5. Grundmodell av staden utgår från data tillgängliggjord av Norrköpings kommun och omfattar lämpliga och vedertagna dataformat för geodata ex .geotiff, shape, Cesium – 3D-tiles, collada .dae. Visaren skall kunna hantera att visa hela Norrköpingsmodellen samtidigt. 

Projektet skall utveckla en prototyp av en applikation med ett enklare backend- admin gränssnitt lämpat för användare med en god tekniks nivå men ej tidigare erfarenhet av unreal engine. Samt ett front-end läge vilket lämpar sig för publik konsumtion med touch-teknik och möjligen responsiv skalbarhet från 55”- touchskärm till surfplatta/mobil.  

Prototypen skall hantera grunddata/modeller – data vilken beskriver staden idag så som ex terräng, vegetation och byggnader. Samt visualisera ett antal exempel datalager bestående av 1. NY byggnad från arkitektkontor format – revit med möjlighet att platta till terräng. 2. Översvämningsanalys format –shape (.shp) 3. Kollektivtrafik (realtid) format – .json /geojson vilka kan tändas och släckas vid behov. Samt att beskriva tillvägagångssätt i form av en enkel film-tutorial.  

Utveckling av applikationen skall i störta möjliga mån ske i UE5. Nya Funktioner i UE5 vilka som bedöms intressanta att kika närmare på är Nanite, Lumen. Men genom vedertagna pluggins ex datasmith skall applikationen vara kompatibelt med andra programvaror vilka används av angränsade professioner, ex arkitektkontor eller forskare.

Se resultatet här!

Projektet drevs av

Rint AB

Deltagare

Rint AB, Norrköpings Kommun och Linköpings universitet

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet