Imafor AB har utvecklat två prototyper, inomhus och utomhus, av en utrustning (hård- och mjukvara) som
läser av förbipasserande personers kroppstemperatur och larmar vid förhöjd sådan. Hög kroppstemperatur är
en stark indikation på feber, vilket i sig kan tyda på virusangrepp. I motsats till handhållna värmekameror
kan en Imafor-enhet ställas upp vid en entré eller i en korridor och mäta på flera samtidiga förbipasserande,
och man behöver inte ställa folk i kö eller undersöka människor en och en, vilket i sin tur är en förutsättning
för hållbar praktisk användning. Att mäta 1:1 är i längden mycket personalkrävande och, har det visat sig,
leder till stark personrelaterade slutsatser (bedömningsfel).

En komplettering av nuvarande programvara måste göras i ett projekt (Cover Up) för att kunna utföra
ansiktsigenkänning även på personer som bär ansiktsmask. Ansiktspositionering och följning krävs för att
värmekameran skall kunna utföra sin mätning vid ögonens tårkanaler, den säkraste punkten att mäta
kroppstemperatur utanpå kroppen. Utöver temperaturmätning ska Imafor-enheten även kunna användas för
att kontrollera om passerande personer bär mask, vilket i stora delar av världen är ett krav (maskdetektering).

Samhällsnytta

Imafor har gjort bedömningen att i det nya normala, post Covid, kommer trygghet och säkerhet på
arbetsplatsen att fokuseras. Det är inte OK att ens arbetskamrater och kollegor går sjuka till sitt arbete. Covid
eller inte. Företag och organisationer har nu den hårda vägen insett de stora kostnader som sjukdomar på
arbetsplatsen medför. Och också sett att alternativet, tillfriskna och arbeta från hemmet, är en mycket
billigare och effektivare lösning. Men då måste man spåra sjuka personer tidigt, innan dom kommer in på en
arbets-/mötesplats.

Det är således av stor samhällsekonomisk betydelse att sådana lösningar tas fram och Imafors koncept avser
att vara en sådan produkt/applikation. Bara funktionen att säkert detektera mask eller ej kan komma att bli ett
efterfrågat erbjudande. Ett tillägg oberoende av temperaturmätning.

Deltagare

Imafor AB, Visage Technologies AB & Termisk Systemteknik AB

Projekttid

september 2020 - november 2020

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet