För att vidareutveckla och möjliggöra lagring, bearbetning och visualisering skapas i detta projekt en arkitektur för mjukvara och system som är specifikt avsedd för multimodal och kollaborativt beslutsstöd där autonoma system och databearbetning är en integrerad komponent. Data från många olika källor och varierande grad av tillförlitlighet ska kunna hanteras. Projektet leds av LiU/ITN med deltagande av LFV och SMHI.

Projektet drevs av

LiU/ITN

Deltagare

LFV och SMHI

Projekttid

december 2016 - maj 2017