Mängden insamlad GIS-data ökar hela tiden genom att Lantmäteriet, regioner, kommuner, städer och privata aktörer samlar in data för olika användningsområden såsom stadsplanering, beslutsstöd m.m. Idag saknas det ett sätt att visualisera denna stora mängd data i 3D på ett modernt och skalbart sätt. Geovis är ett projekt vars mål är att skapa visualisera denna data med realistisk grafik i realtid genom användandet av spelmotorn Unreal Engine 5 (UE5).

Projektbeskrivning

Projektet tar vid där Geovis1 slutade. I Geovis1 så undersöktes nya funktioner i Unreal Engine 5(UE5) och här har man lyckats föra in geodata från städer som sedan nyttjar ny teknik från UE5. 

I Geovis1 har följande 3 punkter har behandlats 1. ramverk för grundläggande visualisering av terräng och byggnader 2. Tillföra nya byggnader från kända format för arkitektur  med möjlighet att platta till terräng. 3. Kollektivtrafik (realtid) format – .json /geojson vilka kan tändas och släckas vid behov. Under projektet har man också kunnat ta fram olika case, exempelvis placering av byggnader samt att beskriva tillvägagångssätt i form av en rad demo- och instruktionsfilmer. 

Geovis2 syftar till att fortsätta arbetet med spatial kommunikation av stadsutveckling och forskningsdata som rör den fysiska världen. Projektet skall fortsätta utveckla prototypen innehållande ett enklare backend- admin gränssnitt lämpat för användare med en god teknisk nivå men ej tidigare erfarenhet av Unreal Engine. 

En frontend som ska prövas skarpt vilket lämpar sig för publik konsumtion på touchskärmar, till detta ska även applikationen utformas i samarbete med Linköpings universitet för att passa till domteater-format. 

Data är kritiskt för att denna applikation överhuvudtaget ska ha ett värde och kunna användas av många.

Visualiseringen kan skapas med olika detaljnivåer där lantmäteriets data kan agera god grund för en initial visualisering, möjlighet att tillföra högre upplöst och mer precis data finns i applikationen.

Resultat

Projektet har resulterat i en geovisare med flertalet tillämpningsområden samt ett antal verktyg för att processera geodata samt hantera geodata i Unreal Engine 5. Data insamlad och skapad av Norrköpings kommun är en del av den data som har använts för skapandet av resultatet.

Geovisaren är kapabel att visualisera hela Norrköping inklusive vatten, byggnader, träd och olika datalager på ett mycket realistiskt sätt i realtid genom att utnyttja de senaste tekniska framstegen inom spelmotorer vilket aldrig har varit möjligt tidigare.

Geovisaren är redo att användas på flera sätt beroende på tillämpningsområde där bland annat men inte begränsat till att köra den på en desktopmiljö, på ett stort touchbord eller i en domebiograf, dessa tillämpningsområden har testats hos och i samarbete med Visualiseringscenter C med goda resultat.

Ett antal verktyg har tagits fram tidigt i projektet för att utöka möjligheterna för Unreal Engine att arbeta med geografisk data. Data på de allra vanligaste GIS-formaten kan läsas in direkt i geovisaren utan någon som helst handpåläggning och ger därmed möjligheten att skapa upp grunden för en digital tvilling till en stad på bara några minuter.

Utöver visualisering av GIS-data kan även egen data tillföras för att visualisera förändringar i staden så som nya byggnader och stadsdelar. Verktyg har även tagits fram för detta ändamål vilket hjälper att forma landskapet kring nya byggnader för att integrera de nya byggnaderna i landskapet.

Projektet har även resulterat i ett verktyg som kan användas för att utifrån data från lantmäteriet skapa GIS-data för byggnader, träd, vatten m.m för städer som inte har egen insamlad laserdata att tillgå till skillnad från Norrköpings kommun. Denna data kan sedan användas i geovisaren för att visualisera valfri plats där denna data finns tillgänglig från lantmäteriet vilket redan idag är en stor del av Sverige och kommer framöver vara nästan hela Sveriges yta. Denna data är beslutad att bli öppen data under året 2023.

Geovisaren har ett färdigt arbetsflöde för att skapa dom-rendering i stereoskopisk 3D för att kunna ses med 3D-glasögon.

En process för att enkelt kunna skapa nya visualiseringar till geovisaren har skapats där bland annat ett par olika visualiseringar för stora touch-bord har skapats. Geovisaren har stöd för att antingen användas med mus och tangentbord eller med touch, både på stora och små skärmar, helt utan handpåläggning.

Geovisaren har möjlighet att visualisera realtidsdata inhämtat kontinuerligt från ett externt API. Detta har testats genom att skapa en visualisering för lokaltrafiken i Norrköping. Detta är anpassningsbart och kan visualisera data från andra källor med enkla medel. 

 

Se resultatet här:

Projektet drevs av

Rint AB

Deltagare

Rint, Northbit, Norrköping Kommun och Linköpings universitet

Projektrapport

Läs rapport

Läs mer

https://www.geoviz.app/#

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet