Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget. Exempelvis har studier på utbildningsmaterial i medicinsk utbildning visat på en icke jämställd fördelning i hur kvinnor och män representeras och placeras i skadade eller starka avbildningar. Inom anatomiska utbildningsappar med interaktiv 3D har vi funnit fler exempel där mannen utgör det normerande underlaget för att visa människokroppen. I vissa fall finns inte en kvinnlig modell tillgänglig. I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktigt roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Vårt syfte är därför att tackla denna samhällsutmaning kring ojämställd visualisering av kvinnans kön genom att utveckla både kvaliteten och tillgången till bättre visuellt baserat utbildningsunderlag. Det visuella materialet inom utbildning behöver utvecklas vad gäller användbarhet, tillgänglighet och ur ett mångfaldsperspektiv för att inte exkludera individer. Vi ser stora potential och långsiktiga möjligheter att, ur ett jämställdhetsperspektiv, utveckla och utvärdera en modell där kvinnans vagina visualiseras för att initialt bemöta frågan “är jag normal?”.

Projektet drevs av

RISE Interactive

Deltagare

RISE Interactive, Sibship och Norrköpings kommun

Projekttid

oktober 2017 - augusti 2018