Vi vill skapa en utställning som introducerar våra besökare till visualisering och digital teknik – dels genom att berätta om den historiska utvecklingen, dels genom att presentera state-of-the-art tillämpningar av visualisering och digital teknik, inom såväl akademin som näringslivet. Vi kompletterar installationerna med pedagogiska stationer som ”lyfter på luvan” och som på ett lekfullt och inkluderande sätt bjuder besökarna in till att utforska den komplicerade matematiska världen av kod och grafik. Detta i linje med vårt uppdrag att främja intresse och kunskap för teknik och naturvetenskap.

Vi tar som bekant emot 10.000 skolelever per år, och här har vi chansen och uppdraget att inspirera både mellanstadie- och gymnasielever till att söka sig till naturvetenskapliga och gestaltningsprogram. Vår verksamhet, men även vår kommande utställning, fyller en vital funktion i att tidigt dirigera elever till tekniska och naturvetenskapliga yrken, och därmed förse näringslivet och akademin med ökad kompetensförsörjning.

Projektet drevs av

Visualiseringscenter C

Deltagare

Visualiseringscenter C

Projekttid

oktober 2017 - juni 2018

Fler projekt