Detta projekt syftar till att finna pedagogiskt väl fungerande visualiserings- och interaktionsmodeller baserade på olika visuella element med fokus på användning i undersökningsrummet. Av intresse är också särskilt behövande patientgrupper, t.ex. multisjuka (oftast äldre personer) och migranter, där visuell kommunikation kan förväntas ha extra stort värde. Projektet drivs av RISE ICT SICS i samarbete med Karoliska Institutet, Stockholms Läns Landsting, Linköpings universitet samt företagen Cambio Healthcare och Gaia.

Projektet drevs av

RISE ICT SICS

Deltagare

RISE ICT SICS, Stockholms Läns Landsting, Linköpings universitet samt företagen Cambio Healthcare och Gaia

Projekttid

april 2017 - november 2017

Projektrapport

Läs rapport