I denna förstudie utvecklas och demonstreras ett verktyg för fotorealistisk visualisering av höggradigt kundanpassade produkter i tillverkande industri, med konkreta exempel från Toyotas truckutveckling och utveckling av jordbruksmaskiner hos Väderstad. Idag är modellerings- och konstruktionsprocesser vid långt driven kundanpassning mycket tidsödande. Projektet drivs av företaget XperDi i samarbete med LiU och företaget Materialeyes. Man använder även verktyget Simplygon från Donya Labs, som liksom XperDi och Materialeyes är avknoppat från LiU.

Projektet drevs av

XperDi i samarbete med LiU och Materialeyes

Projekttid

oktober 2016 - januari 2017

Projektrapport

Läs rapport