Projektet syftar till att utveckla och testa en modell för att skapa nya startup-företag i Norrköping inom styrkeområdet visualisering genom en entreprenörsförsörjningsprocess för affärsutveckling av idéer i tidig fas.

Projektet drevs av

LEAD

Deltagare

LEAD och Näringslivsavdelningen i Norrköping

Projekttid

oktober 2017 - juni 2018