Inför hösten 2022 togs ett koncept i form av en app som samlade data i molnet för eventet ”Städa Norrköping”. Eventet genomförs årligen och anordnas av Städa Sverige och Norrköpings kommun, där ungdomar från olika lokala idrottsföreningar tilldelas städområden i Norrköping. Projektet syftar i stort till att skapa ett engagemang och miljömedvetenhet hos deltagarna och allmänheten förutom att konkret bidra till ett renare Norrköping. Hösten 2022 togs en Proof-of-Concept fram där deltagarna i sin mobil startade loggning i appen när de började plocka skräp, stoppade ner mobilen i fickan som i bakgrunden anonymt loggade var de rört sig och stoppade loggningen när de var färdiga. Resultatet var mycket positivt. Appen har används av deltagarna som inte rapporterade några problem. Resultatet från 2022 finns visualiserat i form av en interaktiv grön karta här: https://visiarc.com/sv/customers/litterquitter/

2023 ville återigen Städa Norrköping använda samma visualisering, men önskade ha den interaktiva kartan live. Samma teknik nyttjades även 2023, men efter eventet på återsamlingen på tyska torget i Norrköping kunde man direkt se städinsatsen växa fram, se video. Syftet uppnåddes med gott resultat. Tekniskt sett finns nu en infrastruktur i form av en MVP framme där appen och tillhörande molntjänst skulle kunna användas globalt, d.v.s. den fungerar överallt och fungerar även offline. 

Projektet drevs av

VISIARC

Deltagare

VISIARC, Visual Sweden, Städa Sverige, Norrköpings kommun, Eon & Nordra

Projekttid

2022-08-01 – 2023-02-08

Läs mer

https://visiarc.com/sv/customers/litterquitter/

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet