Arbetslösheten i Sverige är nästan uppe på samma nivåer som efter finanskrisen 2008 och enkla jobb är allt viktigare. Nu utvecklas en första del till en ny digital utbildning som med hjälp av spelifierat lärande vill sänka trösklarna för människor i utanförskap och de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Bakom projektet står Städarna AB, Usify AB, Lavette Film, Skyfox och Visual Sweden. 

Om en person inte har svenska som modersmål skapas stora barriärer för att utbilda sig när det bara finns text att tillgå. Genom den digitala utbildningen ska människor, genom ex. bilder, illustrationer och språkstöd, utbildas för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och framför allt inom hemservicebranschen. Utbildningen innehåller även gamification, dvs spelifierat lärande, där användaren ser olika städmoment och kan bl.a. träna på att välja rätt ordning och redskap. I den förstudie som gjorts i samverkan med Visual Sweden och Usify har en prototyp tagits fram där du lär dig att städa ett badrum enligt konstens alla regler, helt utan text dvs språkoberoende. Företaget Städarna, med säte i Norrköping, är initiativtagare till projektet.

– Då vi växer snabbt och en flaskhals för att växa ännu snabbare är utbildning och onboarding av nya medarbetare, säger Tjoffe Sjögren, koncernchef på Städarna. Då vi har medarbetare från över 50 länder föddes idén att skapa en språkoberoende utbildningsapp med inspiration från Ikeas språkoberoende manualer för att sätta ihop möbler. För att förverkliga vår idé så tog vi hjälp av Visual Sweden och Usify ta fram en prototyp och förstudie. Vi har precis kommit i mål med förstudien och projektet är för bra för att inte förverkliga.

I nästa steg kommer Lavette Film och Skyfox att programmera och animera miljön kombinerat med utveckling av innehållet. Städarna har mycket material på sin befintliga utbildningsplattform som kan anpassas till det språkoberoende verktyget.

– Att städa är ett yrke där det även handlar om hygien, service, kundmöten och kontakter med kunden. Portalen, som är en mötesplats för att få fler människor i egen försörjning, jobb eller studier, ser mycket positivt på vilka resultat som projektet kan komma att ge. Städningen ska också vara förknippad med en kvalitativ service som någon betalat för att få utförd, säger Heidi Wetell, verksamhetsledare vid Portalen. 

Spelifiering/Gamification (eng) innebär att man lägger in spelelement i en verksamhet som traditionellt inte hör samman med spelande. I pilotprojektet innebär det att personal och andra intresserade (användare) ska kunna lära sig hur man städar ett badrum enligt konstens alla regler helt utan text, dvs språkoberoende.

– Projektet är ett bra exempel på kraften i visualisering. Synen är det av våra sinnen som har den största bandbredden in till hjärnan. Visualisering kan göra stor nytta inom väldigt många branscher, det här är ytterligare ett kvitto på det, säger Ulrika Johansson, projektledare inom området Samhälle vid Visual Sweden.

Kontakt

Städarna
Tjoffe Sjögren
tjoffe@stadarna.se

Usify
Lovisa Grönlund
lovisa.gronlund@usify.se

Visual Sweden
Ulrika Johansson
ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se

Projektet drevs av

Städarna Sverige AB

Deltagare

Städarna Sverige AB, Almega Hemservice och Visual Sweden

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet