Det finns inom polisens verksamhet en mängd olika tillfällen då det är önskvärt att en person kan få uppleva en plats på avstånd. Det kan röra sig om specialister på en ort som behöver se en brottsplats på en annan ort, utredare som behöver se geografiskt skilda platser för att se mönster eller vittnen som vill kunna gå runt på en i grunden otrygg plats utan att känna sig varken hotade eller riskera igenkänning.

I detta projekt har en lösning för immersiv fjärrnärvaro (immersive telepresence) utvecklats och utvärderats. Genom denna teknik kan en person ges den verkliga känslan av att besöka en geografiskt avskild plats på ett tryggt och anonymt sätt. Det ursprungliga projektmålet var att fokusera på problematiken kring att ta upp vittnesmål från otrygga miljöer. Under projektets gång har fokus ändrats till att bli en mer generell utvärdering av tekniken immersiv fjärrnärvaro inom polisen.

Utvärderingen som konkluderade projektet visar att immersiv fjärrnärvaro har flera fördelar jämfört med alternativa fjärrkommunikationsformer som telefon och traditionella videosamtal.

 

 

Projektet drevs av

Voysys

Deltagare

Polisen NFC, Voysys och Linköpings universitet

Projekttid

november 2017 - juli 2018

Projektrapport

Läs rapport