Det finns inom polisens verksamhet en mängd olika tillfällen då det är önskvärt att en person kan få uppleva en plats på avstånd. Det kan röra sig om specialister på en ort som behöver se en brottsplats på en annan ort, utredare som behöver se geografiskt skilda platser för att se mönster eller vittnen som vill kunna gå runt på en i grunden otrygg plats utan att känna sig varken hotade eller riskera igenkänning.

I detta projekt har en lösning för immersiv fjärrnärvaro (immersive telepresence) utvecklats och utvärderats. Genom denna teknik kan en person ges den verkliga känslan av att besöka en geografiskt avskild plats på ett tryggt och anonymt sätt. Det ursprungliga projektmålet var att fokusera på problematiken kring att ta upp vittnesmål från otrygga miljöer. Under projektets gång har fokus ändrats till att bli en mer generell utvärdering av tekniken immersiv fjärrnärvaro inom polisen.

Utvärderingen som konkluderade projektet visar att immersiv fjärrnärvaro har flera fördelar jämfört med alternativa fjärrkommunikationsformer som telefon och traditionella videosamtal.

 

 

Projektet drevs av

Voysys

Deltagare

Polisen NFC, Voysys och Linköpings universitet

Projekttid

november 2017 - juli 2018

Projektrapport

Läs rapport

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet