Pilotprojektet Traces drivs inom Visual Swedens interaktionslabb för Urban informatik. Basen för projektet är en med drönare infångad digital modell av 40 kvarter som innefattar hela Industrilandskapet i centrala Norrköping. Syftet är att skapa en plattform för konkret experimenterande kring många olika tillämpningar, som stadsplanering och brottsutredningar.

Projekttid

juni 2016 - februari 2017

Projektrapport

Läs rapport