Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för detaljerade 3D-data inom forensiska tillämpningar. Idag har 3D-scanning precis börjat slå på bred front inom forensiska tillämningar, men 3D-avbildningarna av brottsplatserna kan inte användas interaktivt på bred front då data är tungjobbat och inte lättvisualiserat för en normal användare.

Projektet avser att utreda hur interaktiva 3D-data blir mer använda samt att reducera och tillgängliggöra dessa data i rätt form och verktyg beroende på användarens roll (forensiker, rättsväsende etc).

Vi kommer att utvärdera hur bildteknik (fotogrammetri) och laserteknik (3D-laserskanning och sensorer baserade på strukturerat ljus) kan användas effektivt för brottsplatsdokumentation samt att utreda när de olika teknikerna kompletterar varandra, när de med fördel kan användas enskilt, och när de bör användas samtidigt.

Projektet drevs av

Polisen NFC

Deltagare

Polisen NFC, Spotscale

Projekttid

oktober 2017 - augusti 2018