AR i urban miljö

Detta projekt syftar till att utveckla Visual Sweden-konsortiets kunskap och handlingsförmåga inom Augmented Reality (AR), förstärkt verklighet, primärt i urban miljö. Målet att ta fram en demonstrator kallad ”Mixed NKPG”. Det ingår även att engagera fler intressenter och att diskutera behov och finna tillämpningar inom Visual Swedens fokusområden. Projektet drivs av företagen HiQ och Significant Bit tillsammans med Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och LiU.

Projektet drevs av

HiQ, Significant Bit, Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och LiU

Projekttid

oktober 2016 - januari 2017

Projektrapport

Läs rapport