I en nödsituation är varje sekund av högsta vikt och det kan ytterst handla om liv eller död. Att förstå hur man skall röra sig i en byggnad i en sådan situation sparar tid och ökar chanserna för ett positivt utfall. Förståelsen ges via arkitektur, skyltning och belysning. Det är alltså en central säkerhetsaspekt vid evakuering av byggnader att nödbelysning och skyltning sitter på rätt plats; att ljusstyrkorna är rätt; att siktilinjer fungerar och att t.ex. rökfyllning inte skymmer viktiga hjälpmedel.

Det finns i dagsläget två huvudsituationer vid projektering av skyltning och belysning: Nybyggnation samt renovering/efterhandsinstallation. I det första fallet arbetar man främst med ritningar men i det andra fallet är det även vanligt att man planerar på plats.

För att skapa en effektiv projektering som resulterar i en kvalitativ lösning behövs en kedja verktyg från första ansats till leverans och support och bruk. Genom att skapa en helt digitaliserad värdekedja där geometrisk information samexisterar med flera variabler som t.ex. tidsaspekter och kostnader har alla involverade parter tillgång till “en digital tvillingmiljö” för statusöverblick och vidare förfrågningar (“queries”).

Mycket lite av detta finns i dagsläget men är nära relaterat till den utveckling som sker inom BIM.

I det här projektet vill vi skapa en prototyp som använder sk “utökad verklighet” (XR)  för att främst förbättra effektivitet, säkerhet och kvalitet vid evakueringsprojektering och simulering men vi ser också en potential vid en utrymningssituation då en AR-lösning kan utgöra ett kompletterade hjälpmedel.

Projektet ger möjlighet till att ta första steget att utveckla en ny tjänst/produkt.

Projektet drevs av

Augminded AB

Deltagare

Augminded AB & Bergdahls AB

Projekttid

mars 2018 - dec 2018