I en nödsituation är varje sekund av högsta vikt och det kan ytterst handla om liv eller död. Att förstå hur man skall röra sig i en byggnad i en sådan situation sparar tid och ökar chanserna för ett positivt utfall. Förståelsen ges via arkitektur, skyltning och belysning. Det är alltså en central säkerhetsaspekt vid evakuering av byggnader att nödbelysning och skyltning sitter på rätt plats; att ljusstyrkorna är rätt; att siktilinjer fungerar och att t.ex. rökfyllning inte skymmer viktiga hjälpmedel.

Det finns i dagsläget två huvudsituationer vid projektering av skyltning och belysning: Nybyggnation samt renovering/efterhandsinstallation. I det första fallet arbetar man främst med ritningar men i det andra fallet är det även vanligt att man planerar på plats.

För att skapa en effektiv projektering som resulterar i en kvalitativ lösning behövs en kedja verktyg från första ansats till leverans och support och bruk. Genom att skapa en helt digitaliserad värdekedja där geometrisk information samexisterar med flera variabler som t.ex. tidsaspekter och kostnader har alla involverade parter tillgång till “en digital tvillingmiljö” för statusöverblick och vidare förfrågningar (“queries”).

Mycket lite av detta finns i dagsläget men är nära relaterat till den utveckling som sker inom BIM.

I det här projektet vill vi skapa en prototyp som använder sk “utökad verklighet” (XR)  för att främst förbättra effektivitet, säkerhet och kvalitet vid evakueringsprojektering och simulering men vi ser också en potential vid en utrymningssituation då en AR-lösning kan utgöra ett kompletterade hjälpmedel.

Projektet ger möjlighet till att ta första steget att utveckla en ny tjänst/produkt.

Projektet drevs av

Augminded AB

Deltagare

Augminded AB & Bergdahls AB

Projekttid

mars 2018 - dec 2018

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet