Det Vinnova-finansierade projektet ”Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer” (som avslutas i augusti 2021) har skapat ett öppet dataset bestående av annoterade filmsekvenser med fastställda åldersgränser utifrån den formella svenska beslutsprocessen och med tillgänglig filmgranskningsexpertis. Projektet har även utvecklat en AI-lösning som i förlängningen är tänkt att autonomt kunna detektera potentiellt skadliga scener i rörlig bild.

Målet i Vinnova-projektet var i första hand kompetensutveckling av den involverade myndighetens personal men den utvecklade AI-lösningen har även levererat positiva resultat vad gäller teknikutvecklingen, värda att ta vidare. AI-lösningen har exempelvis visat sig nästan lika säker som mänskliga filmgranskare när det gäller att sätta åldersgränsen barntillåtet.
Läs mer om resultaten här!

Tekniken kan, om projektet ges möjlighet att utveckla den vidare, finna viktiga applikationsområden som exempelvis i s.k. innehållsfilter eller föräldrakontroller. I förlängningen är tanken att AI-lösningen själv ska känna igen potentiellt skadliga scener men det vi söker finansiering för i det korta perspektivet är en begränsad studie, fokuserad på domain adaptation (domänadaption), dvs vi vill träna på trailers och evaluera mot t ex filmklipp från Youtube. Vi är väl medvetna om att den AI-baserade lösningen troligen inom överskådlig tid inte kommer att klara av att felfritt bedöma ett innnehållsflöde på internet. Samtidigt har inte en mänsklig bedömare förmågan att ta sig igenom så stora volymer som det handlar om. Tekniken är därför – i förlängningen – tänkt att fungera i en lösning som utgör en kombination mellan människa-maskin. I en offentlig applikation: som ett i volym hanterbart flöde för tillsynsmyndigheten; i en marknadsapplikation: som ett flöde av potentiellt problematiskt innehåll för till exempelvis en vårdnadshavare. Därigenom undviks den överfiltrering med potential att skada enskildas tillgång till information/yttrandefrihet som en rent automatiserad lösning skulle kunna resultera i.

Förväntat resultat

En mer utvecklad AI-teknik som når en nivå där vi i nästa steg kan implementera den i en app (ev i
samarbete med lämpligt SME), för att därifrån utveckla tekniken vidare till en än mer mogen lösning.

Projektet drevs av

Statens medieråd

Deltagare

Statens medieråd och Linköpings universitet

Projekttid

ht 2021

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet