A large part of the projects in Visual Sweden are based on the availability of imaging sensors for image analysis and visualization. 3D modeling technologies have been successfully demonstrated in several Visual Sweden projects and used to an increasing extent in various applications. 3D models are developed from camera data, laser radar, thermal imaging but also ground penetrating radar. An example of using 3D models from National Forensic Center (NFC) is a high resolution 3D model of Drottninggatan in Stockholm, as shown in Figure 1, which was used in the investigation and trial of the terrorist attack in April 2017. The model of Drottninggatan is based on laser radar (lidar). The model is textured (colored) based on standard photographs and shows the appearance of the environment in visible light. Another technique that can be used is to create 3D models based on a large number of photographs taken from ground or air (photogrammetry).

The purpose of the proposed platform project is to enable collaboration between algorithm developers and end users, such as companies and more applied research projects. This will be done by facilitation of method refinement and adaptation to specific needs, sensor types and applications. In addition it will introduce new sensor types and thus add more dimensions to the models than spatial information and color. This is achieved by combinations of multidimensional sensor informatics and intelligent algorithms into “intelligent multidimensional imaging”. This concept also offers unique access to a laboratory environment that provides both knowledge, sensors and algorithms with the possibility of imaging a scene in more dimensions (n-dimensional imaging). Due to the availability, cost and complexity of implementation, a similar environment can be very difficult to create for an individual organization or company. The goal is to provide the partners in the project with enough knowledge to be able to bring the results to the market within a short time frame. This requires exchange of knowledge, development of algorithms for using the sensor data, introduction of new sensors, and also a good knowledge of market needs. Since no actor in Sweden alone can provide all this knowledge, the project will provide an environment where the competences of the participating partners can be combined. A plan for how this environment can be created will be developed in the beginning of the project, based on the end-user needs.

The platform project will thus further develop today’s high-resolution, precise 3D models into unique and intelligent n-dimensional models for analysis and visualization of complex environments and events and thus provide means for new products and services for the participating industries whilst feeding back ideas for further research topics to academia.

Projektet drevs av

RISE

Deltagare

RISE, FOI, Swedish Police Authority, Linköping University, Termisk Systemteknik, Spotscale, Main Base, Interspectral, Astacus, Voysys, Vricon, KTH & Smart Agritech Solution

Projekttid

januari 2019 - december 2020

Projektrapport

Läs rapport

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet