Jordbrukslandskapet är en spännande och komplicerad miljö som i samarbete med de naturliga ekosystemen tillhandahåller viktiga funktioner till det mänskliga samhället, där produktion av livsmedel förstås står överst på listan. Jordbruket både påverkar och påverkas av den omgivande miljön på många olika sätt och i Sverige finns tydliga miljömål som jordbrukssektorn aktivt arbetar med. För att nå de målen, och samtidigt säkerställa livsmedelproduktionen, måste jordbruksmark och obrukad mark samverka för att ge friska ekosystem. Allmänhetens kunskaper om detta viktiga samspel i jordbrukslandskapet är dock ofta begränsad – allt större del av befolkningen har fått en allt minskande koppling till jordbruket och minskad förståelse både för var maten på bordet kommer ifrån. Därför skulle intresseväckande applikationer vara till stor nytta för att kommunicera vikten av hållbara och levande jordbruksmarker.

Syfte och inriktning

I det föreslagna projektet vill vi använda forskningsresultat från ekologiska nätverk för att kommunicera vikten av biodiversitet, friska ekosystem och ekosystemtjänster och hur dessa hänger samman i och med jordbrukslandskapet. Utgångspunkten är att vi genom att koppla ekosystemens funktioner (lätt att förstå) med ekosystemens komplexitet (svårt att förstå) kan kommunicera betydelsen av biodiversitet och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet och dess vikt för de mänskliga samhällena. Vi kommer att fokusera på att ge en ökad förståelse för jordbrukslandskapets betydelse men också med ett tydligt mål att väcka intresse och visa att det är spännande system! För detta ändamål vill utveckla ett pedagogiskt datorspel.

En förståelse för varför ett hållbart jordbruk på nationell nivå och hur det både påverkas av och påverkar omgivande ekosystemen är viktigt behöver kommuniceras till flera delar av samhället, i synnerhet allmänheten. Den här kunskapen är viktig för att uppnå flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål så som 2 Ingen hunger och 15 Ekosystem och biologisk mångfald, men också 13 Bekämpa klimatförändringarna och 11 Hållbara samhällen.

Projektet drivs av

Lutra Interactive

Deltagare

Agtech 2030 & Lutra Interactive

Projekttid

Augusti 2021 - Juni 2022

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet