Jordbruket både påverkar och påverkas av den omgivande miljön på många olika sätt och i Sverige finns tydliga miljömål som jordbrukssektorn aktivt arbetar med. För att nå de målen, och samtidigt säkerställa livsmedelproduktionen, måste jordbruksmark och obrukad mark samverka för att ge friska ekosystem. Allmänhetens kunskaper om detta viktiga samspel i jordbrukslandskapet är dock ofta begränsad – allt större del av befolkningen har fått en allt minskande koppling till jordbruket och minskad förståelse både för var maten på bordet kommer ifrån. Därför skulle intresseväckande applikationer vara till stor nytta för att kommunicera vikten av hållbara och levande jordbruksmarker. Det tog vi avstamp i med det här projektet vars syfte var att utveckla en interaktiv visualisering för att på ett intresseväckande sätt visa hur ekosystemen i jordbrukslandskapet är uppbyggda och hur dess arter interagerar med varandra och den omgivande miljön.

Visualiseringen EcoWeb Jordbruk innehåller en inledande del där användaren får bekanta sig med funktionerna, som att exempelvis dra in och dra ut arter från spelbordet och på så sätt bygga upp sitt ekologiska nätverk. Användaren får följa hur arternas populationer (välmående) förändras beroende på vilka aktioner användaren gör. Under den inledande delen får användaren bekanta sig med tre olika typer av ekologiska interaktioner; predation, mutualism och konkurrens. Därefter följer tre olika scenarion som där användaren får olika uppgifter att lösa, exempelvis maximera antalet pollinatörer över odlingssäsongen. Slutligen får användaren undersöka hur ett större nätverk av växter och djur i jordbrukslandskapet är uppbyggt,

EcoWeb jordbruk har en unik grafisk profil och bygger på realistiska och aktuella frågeställningar om den biologiska mångfaldens betydelse i jordbrukslandskapet. Produkten har visats för gymnasielärare och andra intressenter och fått mycket positiva reaktioner. Vi ser stora möjligheter både för produkten som den ser ut idag och utvecklingar av den att kunna spridas till en vid publik, både inom skolvärlden, museer och utställningar samt privatpersoner. Vi kommer aktivt arbete med att få in fortsatt finansiering för dessa ändamål.

Projektet drevs av

Lutra Interactive

Deltagare

Agtech 2030 & Lutra Interactive

Projekttid

Augusti 2021 - Juni 2022

Projektrapport

Läs rapport

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet