Plattformsprojektet handlar om människan i loopen – tekniker och arbetssätt som gör det möjligt för människor att samarbeta effektivt med intelligenta och delvis autonoma system i framtidens samhälle. Det är uppenbart att människors deltagande och interaktion är en nyckelfaktor för vågen av AI-teknik som just nu är på väg att välla in, och visuell interaktion kommer fortsatt att vara av central betydelse. Vi kallar plattformen för Augmented Intelligence, eller förstärkt intelligens, för att påminna om människans fortsatt centrala roll i framtida tekniska system.

Projektet drivs av

Linköpings universitet (MIT/ITN)

Deltagare

Linköpings universitet (MIT/ITN) & Visual Sweden

Projekttid

augusti 2018 - december 2020

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medicinsk Digital Tvilling (MeDigiT)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet