Plattformsprojektet handlar om människan i loopen – tekniker och arbetssätt som gör det möjligt för människor att samarbeta effektivt med intelligenta och delvis autonoma system i framtidens samhälle. Det är uppenbart att människors deltagande och interaktion är en nyckelfaktor för vågen av AI-teknik som just nu är på väg att välla in, och visuell interaktion kommer fortsatt att vara av central betydelse. Vi kallar plattformen för Augmented Intelligence, eller förstärkt intelligens, för att påminna om människans fortsatt centrala roll i framtida tekniska system.

Projektet drivs av

Linköpings universitet (MIT/ITN)

Deltagare

Linköpings universitet (MIT/ITN) & Visual Sweden

Projekttid

augusti 2018 - december 2020