Den internationella spelbranschen växer så det knakar. Här i Sverige växer branschen ännu snabbare än i resten av världen. Vi har etablerat oss som en ledande nation inom digital underhållning där spel utvecklade i Sverige har en kvalitetsstämpel och medföljande respekt. I Östergötland har satsningen på att etablera och växa spelbranschen gett frukt de senaste fem åren. East Sweden Game har på kort tid visat hur man skapar en miljö och kultur som stimulerar kreatörer och entreprenörer att satsa stort för att lyckas med spelprojekt.

Tekniken i spelen drivs av deep tech i yttersta framkant. AI, visualisering, simulering och komplexa realtidssystem är delmängder av moderna dataspel. Därför investerar stora och små spelbolag mycket resurser i forskning och egen utveckling. Projektets fokus är därför att nyttja tekniken inom visualisering och datorseende med AI som hjälpmedel inom andra tillämpningsområden. En konkret anledning till området forensik kom in först är dels att det finns en pågående nationell satsning med bas i Linköping, samt dels att AI Sweden har talanger som tillföra en kvalificerad resurs (och i gruppen ingår bl a ukrainska ungdomar på flykt).

 

Projektarbetet bedrivs i två delar. Den första delen startade upp projektet genom att designa och demonstrera användningen av spelplattformar inom forensisk visualisering, och en förbättrad modell för visualisering av brottsplatser har demonstrerats. Projektet har även stöd från Visual Sweden etablerat kontakt med Swedavia (Norrköpings flygplats) för att diskutera tillämpningar inom luftfart. I slutet av mars kommer ett avslutande event att hållas för att identifiera fler intressenter och tillämpningsområden för spelplattformar. Parallellt med ovanstående arbetar talangerna på AI Sweden med att inventera behovet hos fler icke-spelföretag och East Sweden Game sammanställer en lista på spelbolag och deras kompetens och verktyg.

Avsikten har varit att påbörja ett mer långsiktigt arbete av nya områden där regionen har potential att bli ledande internationellt, och för närvarande diskuteras samarbete med Region Östergötland, Visual Sweden och Visualiseringscentrum.

Resultat

Projektet har demonstrerat visualisering av komplexa miljöer och händelser för tillämpningar inom både rättsväsende och digital tvilling, där regionala spetsområden samverkat med fokus på konkreta realiserbara möjligheter:

  1. framtagning av en förbättrad modell för visualisering av brottsplatser med hjälp av spelplattformen Unity och digitala verktyg, samt kunskap inom speldesign
  2. ta fram motsvarande för luftfart där regionens spelkunnande nyttjas för nya behov genom att föreslå hur en prototyp för Norrköpings flygplats kan realiseras baserat på samma koncept som den forensiska modellen, och
  3. skapa ett event 2023-03-28 för att sprida resultat samt identifiera fler intressenter och tillämpningsområden för spelplattformar.

Projektet drevs av

East Sweden Game

Deltagare

East Sweden Game, AI Sweden, Digital Forensics Sweden, Linköpings Universitet, Polisen

Projekttid

okt 2022 - mars 2023

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet