Syftet med projektet var att utveckla en alfa-version av läromedlet för att kunna testa och verifiera konceptet för läromedlet och dess effekt och ta fram en gångbar affärsmodell att marknadsföra läromedlet genom.

Utvecklingen av alfa-versionen slutfördes enligt plan för att kunna testas i skolmiljö. En utvärderingsprocess togs fram som omfattade en formulär-del och en intervju-del. Under projektets gång togs även en mer marknadsinriktad hemsida fram som lanserades i samband med testerna. Tester genomfördes på skolor i mindre skala. Dessa resulterade i viktig återkoppling, dock inte optimal ur vår synpunkt. Det var tydligt att produkten var engagerande och hade ett motivationshöjande värde. Samtidigt var det tydligt att det efterfrågas mer flexibilitet och innehåll för att skolor ska vara villiga att betala för läromedlet och använda det utbrett i undervisningen. En målgrupp vi tror är enklare att nå acceptans hos är privatkunder, då de är mindre priskänsliga och har ett lägre krav på flexibilitet när det kommer till dessa typer av produkter. Initialt kommer vi att rikta vårt fokus mot denna grupp framåt.

 

Projektet drevs av

Visedu AB

Deltagare

Visedu AB, Edvira AB, LEAD, Skäggetorpsskolan, Nya munken skola, Vittra Lambohov skola

Projekttid

april 2018 - december 2018

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

ASSIST

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinsatsen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet