Syftet med projektet var att utveckla en alfa-version av läromedlet för att kunna testa och verifiera konceptet för läromedlet och dess effekt och ta fram en gångbar affärsmodell att marknadsföra läromedlet genom.

Utvecklingen av alfa-versionen slutfördes enligt plan för att kunna testas i skolmiljö. En utvärderingsprocess togs fram som omfattade en formulär-del och en intervju-del. Under projektets gång togs även en mer marknadsinriktad hemsida fram som lanserades i samband med testerna. Tester genomfördes på skolor i mindre skala. Dessa resulterade i viktig återkoppling, dock inte optimal ur vår synpunkt. Det var tydligt att produkten var engagerande och hade ett motivationshöjande värde. Samtidigt var det tydligt att det efterfrågas mer flexibilitet och innehåll för att skolor ska vara villiga att betala för läromedlet och använda det utbrett i undervisningen. En målgrupp vi tror är enklare att nå acceptans hos är privatkunder, då de är mindre priskänsliga och har ett lägre krav på flexibilitet när det kommer till dessa typer av produkter. Initialt kommer vi att rikta vårt fokus mot denna grupp framåt.

 

Projektet drevs av

Visedu AB

Deltagare

Visedu AB, Edvira AB, LEAD, Skäggetorpsskolan, Nya munken skola, Vittra Lambohov skola

Projekttid

april 2018 - december 2018