ASSIST – Digital assistent för resilient trafikledning vid rutinarbete och samhällsstörningar (inom Sjöfart)

Målet med forskningsprojektet är att ta konceptet med digital assistent från TRL nivå 2 till TRL nivå 4. Konceptet ska kommuniceras till berörda parter i samhället samt bjuda in till workshops med företag med intresse för utveckling av digitala assistenter under projektet.

  • Ta fram en proof-of-concept-prototyp med testbara operativa scenarier för en flexibel digital assistent (ASSIST) för VTS som kan förstå och stödja operatörer vid rutinsituationer men även vid onormala händelser.
  • Studera hur uppgifter delegeras till ASSIST i dynamiska trafiksituationer, där systemet även ger stöd för att identifiera risker.
  • Studera trafikledning med blandad nivå av farkostautomation (farkoster från Kockums).
  • Utforma och utvärdera ASSIST tillsammans med operatörer, för att stödja VTS-operatörer och andra trafikcentraler vid större samhällsstörningar som kräver samarbete med externa aktörer.

 

Projektet drivs av

Linköpings universitet

Deltagare

Trafikverket portfölj Sjöfart, Visual Sweden LiU, Sjöfartsverket, Combitech, SAAB Kockums

Projekttid

2024-2026 (slutrapport jan 2027)

Fler projekt

3D-modeller av brottsplatser ska bli mer användarvänliga

Om projektet

3D-visualisering effektiviserar undersökningar av mark

Om projektet

Ansiktsigenkänning ett stöd för polisen

Om projektet

AR ökar medborgardialogen i Ebbepark

Om projektet

AR tar dig till nödutgången när olyckan är framme

Om projektet

Augmented Operator

Om projektet

Augmented Reality i urbana miljöer

Om projektet

Baltic Virtual

Om projektet

Copernicus Masters

Om projektet

Cover Up – temperaturmätning av personer med ansiktsmask

Om projektet

Digitala tvillingar för trygghetsskapande teknologier

Om projektet

EcoWeb i jordbrukslandskapet

Om projektet

Exploiting Gaming Tech for Visualisation

Om projektet

Fotorealistisk visualisering av kundanpassade produkter

Om projektet

Galileo Masters

Om projektet

Geoviz

Om projektet

Geoviz 2

Om projektet

Grön flygplats – utbildning i VR

Om projektet

Intelligent n-dimensional modeling by multidimensional sensor informatics for computer vision and visualization

Om projektet

Korrekta bilder av kvinnans kön förbättrar vården

Om projektet

LED-stage revolutionerar filmindustrin

Om projektet

Liopep minskar stillasittande på arbetsplatsen med hjälp av AI

Om projektet

Maskininlärning för interaktiv åldersklassificering av filmer, del 2

Om projektet

Mathetopia – ett spelbaserat läromedel som visualiserar matematikens roll i verkligheten

Om projektet

Medical Digital Twin 4 (MeDigiT4)

Om projektet

Molnbaserad arkitektur för heterogena data

Om projektet

Navigering för synnedsatta

Om projektet

Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen

Om projektet

Öppen bilddatabas med detaljerade annoteringar för AI-träning

Om projektet

Platform för Augmented Intelligence

Om projektet

PlayIT – en interaktiv lekpark som främjar lärande av programmering, hållbarhet och fysiskt välmående.

Om projektet

Rör dig i och visa kommande byggen med 3D-modell i VR

Om projektet

Sjukhusclowner flyttar in i din digitala enhet

Om projektet

Skanning av sprängning

Om projektet

Smart Twins for Forest Environment

Om projektet

Språkoberoende och visuell utbildning inom städbranschen ska ge fler jobb och öka integrationen

Om projektet

Städinstasen i Norrköping visualiserades Live med hjälp av appen LitterQuitter

Om projektet

Traces – Digital 3D-modell av Industrilandskapet

Om projektet

Trash – spelet som visualiserar världens sopor i realtid

Om projektet

TWIN Generator

Om projektet

Utbilda unga i datajournalistik

Om projektet

Utställning i Visualiseringscenter C lär barn om visualisering

Om projektet

Venture Creation – nyföretagarmodell inom visualisering

Om projektet

Virtuell vittnesvallning

Om projektet

Visual Crime Scene

Om projektet

Visual LIFT

Om projektet

Visualisering av journaldata förenklar vården

Om projektet